Zygiella atrica - křižák stříbřitý

18. 11. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) – křižák stříbřitý

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–7 mm (hlavohruď 2,5–3 mm). Hlavohruď je žlutohnědá s tmavým středovým páskem a tmavou linkou na okrajích hlavohrudi (u samců obvykle chybí). Zadeček je vejčitý, mírně zploštělý. V přední části zadečku jsou dvě hnědočervené skvrny, ve středu je bělavá až stříbřitá skvrna s šedým foliem (laločnatou skvrnou). Boky zadečku jsou šedohnědé. Makadla samců jsou výrazně prodloužená. Nohy jsou žlutohnědé s tmavšími kroužky.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s křižákem okenním (Z. x-notata), který je obvykle tmavší, s kontrastnějším zbarvením a v ČR znám jen ze starších nálezů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen po celé Evropě a mírném pásu Asie až po Japonsko. Zavlečen do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, po celém území, kde žije zejména synantropně.

 

Biologie a ekologie: Křižák stříbřitý se vyskytuje nejčastěji ve městech a obcích na zdech domů, zídkách, stájích a v zahradách. Ve volné přírodě u nás vzácně na osluněných skalách, v lomech nebo na soliterních stromech. Charakteristické kolové sítě s prázdnou výsečí, z níž vede signální vlákno do úkrytu, si tká často v okolí oken nebo v okolí puklin ve zdech a skalách. Přes den se zdržuje v pavučinovém úkrytu u sítě. S dospělci se setkáme od konce srpna do prvních mrazíků.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.