Xeranthemum annuum - suchokvět roční

21. 9. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Xeranthemum annuum L. – suchokvět roční

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: CR

 

Popis: Bylina s přímou, od báze chudě větvenou, hustě šedoplstnatě přitiskle chlupatou lodyhou, vysokou do 40 cm. Lodyžní listy četné, střídavé, celistvé, čárkovité. Úbory jednotlivé, na vrcholu lodyhy nebo na konci větví; zákrovní listeny tvarově rozličné, okrově bělavé; vnitřní listeny za květu rozestálé, jasně růžové. Okrajové květy jalové; květy terče s korunou světle až tmavě fialovou. Nažky při bázi černé, jinak hnědě skvrnité, jemně chlupaté.

 

Možná záměna: Habituelně nezaměnitelný rod naší květeny. Vnitřní paprskující listeny mají rovněž zástupci rodu pupava (Carlina), ovšem ty jsou zbarveny do bíla až žlutava, navíc jsou rostliny ostnité.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým euroasijským areálem, který zahrnuje převažně oblast jihovýchodní Evropy až jihozápadní Asie. Na sever zasahuje po jižní Moravu. Jinde v Evropě jsou výskyty považovány za adventivní.

 

V České republice se tento druh vždy vyskytoval velmi vzácně, zejména v nejteplejších oblastech termofytika. Dočasně též ve středních polohách, kam byl zavlékán. Již v první polovině 20. století se vyskytoval velmi zřídka a později byl považován za vyhynulý druh naší květeny. V současnosti je znám pouze z jediné lokality ze Znojemska a adventivně z jižních Čech.

 

Ekologie: Suchokvět je druh suchých a výslunných stepí, kamenitých a travnatých strání, okrajů vinic, mezí a písčin. Preferuje výhřevné substráty, spraše a písky.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Suchokvět roční je v současnosti v Červeném seznamu hodnocen jako kriticky ohrožený druh (CR) naší květeny. Určit hranice jeho přirozeného výskytu na našem území není snadné, ve středních Čechách byl v minulosti považován za archeofyt, stejně tomu tak bylo jinde v Čechách i na Moravě, kde jsou za původní považovány jihomoravské lokality na pískách. Druh nezřídka zplaňuje i v intravilánech jihomoravských vesnic. Sporná se tak jeví i lokalita v NPP Miroslavské kopce na Znojemsku, kde byl druh nalezen na začátku tohoto století.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z. (2004): Xeranthemum L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, vol. 7, Academia, Praha, 361–362.

 

Lepší P. & Lepší M. (2010): Xeranthemum annuum L. In: Lepší P. & Lepší M. (red.), Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Acta Musei Bohemiae Meridionalis in České Budějovice – Scientiae naturales, 50: 91.