Viola septemloba - violka

5. 4. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Viola septemloba Le Conte - violka

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Vytrvalé, do 30 cm vysoké rostliny s přízemní růžicí listů a tlustým oddenkem. První jarní listy jsou většinou nedělené, vejčité, trojúhelníkovité až trojúhelníkovitě srdčité. Letní listy jsou dlanitě dělené, obvykle do 7-9 laloků, v obrysu ledvinité, vejčité až trojúhelníkovité, na bázi srdčité, světle zelené, pýřité v okolí žilek a na řapících nebo roztroušeně po celé ploše listů. Květy jsou světle modrofialové, na bázi bílé, tmavě fialově žilkované, boční korunní lístky jsou bíle vousaté. Ostruha je světle fialová. Kališní lístky jsou vejčité až kopinaté. Tobolky jsou drobné, elipsovité, bělavé až světle zelené.

 

Možná záměna: Od našich původních druhů violek je snadno odlišitelná podle tvaru letních listů. Problém může nastat brzy na jaře, kdy by mohl být druh teoreticky zaměněn např. s violkou vonnou (Viola odorata). Nejjednodušším znakem pro odlišení druhu Viola septemloba by měl být krátký masitý oddenek bez výběžků.

 

Rozšíření: Druh se přirozeně vyskytuje v jihovýchodních oblastech USA.

 

V ČR byla nalezena zplanělá na jediném místě na vojenském hřbitově v Brně-Bohunicích, kde ji poměrně nedávno nalezl brněnský botanik Karel Sutorý. Vzhledem k tomu, že se vyskytuje v okolí hrobů, kde jsou pochováni vojáci z I. sv. války je pravděpodobné, že druh na hřbitov vysadil některý z legionářů, vracejících se přes USA z bojů na východní frontě.

 

Ekologie: Ve své domovině se jedná o druh rozvolněných borovicových či smíšených lesů na pobřeží, štěrbin ve skalkách, okrajů bažin a travnatých prostranství, rostoucí obvykle na písčitém podloží. Populace v ČR roste především ve spárách a štěrbinách mezi kameny.

 

Hemikryptofyt, který kvete v březnu a dubnu.

 

Taxonomická poznámka: Viola septemloba patří do sekce Boreali-Americanae, která je jakousi severoamerickou paralelou k naší sekci Viola, do které patří např. violka vonná (Viola odorata) nebo violka srstnatá (Viola hirta). Ze sekce Boreali-Americanae v Evropě zplaňují ještě druhy Viola sororia, uváděná např. ze Slovenska, a Viola cucullata, která byla kdysi nalezena zplanělá i na území ČR.