Viola rupestris - violka písečná

28. 11. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Viola rupestris F. W. Schmidt - violka písečná

Syn.: Viola arenaria DC., Viola allionii Pio, Viola canina var. calcarea Rchb., Viola silvestris subsp. arenaria (DC.) Čelakovský, Viola arenaria subsp. rupestris (F. W. Schmidt) Nyman, Viola rupestris var. glaberrima Mur., Viola rupestris subsp. arenaria (DC.) Rothm., Viola nummulariaefolia Vill. sensu auct. bohem. vetust.

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: C3

 

Popis: Poměrně drobná, lysá až pýřitá, vytrvalá bylina vytvářející přízemní růžici listů a květonosné lodyhy, které jsou obvykle poléhavé až vystoupavé, přibližně do 8 cm dlouhé. Listy jsou okrouhle vejčité až téměř srdčité, na okraji vroubkované, zašpičatělé až tupé, na bázi mělce srdčité, tmavě zelené a poměrně tuhé, za květu drobné, za plodu výrazně větší. Řapík přízemních listů je delší než čepel a je obvykle pýřitý. Lodyžní listy jsou drobnější, okrouhle vejčité, na bázi mělce srdčité až uťaté, tupé či zaokrouhlené. Palisty jsou kopinaté až úzce kopinaté, na okraji třásnité, po odkvětu hnědnoucí. Čárkovité listence vyrůstají v horní polovině květních stopek. Květy jsou blankytně modré, modrofialové až růžovofialové, uprostřed bělavé, nevonné. Ostruha je bělavá či namodralá, přímá či zahnutá vzhůru. Tobolky jsou vejcovité.

 

Možná záměna: Od druhů violka lesní (Viola reichenbachiana) a violka Rivinova (Viola riviniana) se liší především svými ekologickými nároky, drobnějším vzrůstem, mírou odění či tvarem listů.

 

Rozšíření: Violka písečná se vyskytuje roztroušeně v téměř celém mírném a boreálním pásu Eurasie. Na západě od Pyrenejí až po západní oblasti Číny na východě. V Evropě její areál zasahuje na severu do Skandinávie a na jihu do středních poloh Apeninského poloostrova a do severních částí Balkánského poloostrova.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně v termofytiku a v teplejším mezofytiku. Chybí na Pardubicku a Královéhradecku, v některých částech západních Čech či v Bílých Karpatech. Ve vyšších polohách roste pouze na vápencovém podloží.

 

Ekologie: Druh rostoucí na slunných stepních či lesostepních svazích, vápencových skalkách, v borových doubravách a v borových lesích na vápnitém podloží, na půdách s obvykle zásaditou reakcí.

 

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do května.

 

Taxonomická poznámka: V rámci svého areálu se druh rozpadá na tři poddruhy. U nás se vyskytuje pouze nominátní poddruh violka písečná pravá (Viola rupestris subsp. rupestris). V jižní Skandinávii roste Viola rupestris subsp. relicta a v Číně a Mongolsku Viola rupestris subsp. licentii.