Viburnum opulus - kalina obecná

16. 8. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Viburnum opulus L. – kalina obecná
Syn.: Viburnum lobatum Lam.
Čeleď: Adoxaceae – pižmovkovité
Status: běžný druh

 

Popis: Keř s šedohnědou, podélně rýhovanou borkou, obvykle vysoký 1-4 m. Mladé větve jsou lysé; pupeny kryté šupinami. Listová čepel 3laločná, měkká. Květenstvím jsou chocholičnaté vrcholíky tvořené zveličenými okrajovými, bílými květy. Plodem jsou jednosemenné, nepříjemně páchnoucí, červené peckovice.

 

Možná záměna: Od kaliny tušalaj (Viburnum lantana) se liší v řadě znaků. Tušalaj má černé plody, květy ± stejné velikosti, celistvou, kožovitou listovou čepel a plstnatě chlupaté mladé větve.

 

Rozšíření: Euroasijský druh s přesahem areálu do sz. Afriky.

 

V České republice roste hojně od nížin po submontánní polohy, do poloh oreofytika zasahuje spíše okrajově.

 

Ekologie: Často roste v křovinách podél vodotečí, v lužních lesích i jiných typech vlhkých listnatých lesů, v hájích, v křovinách podél komunikací a na okrajích luk.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Poznámka: Oblíbený druh okrasného keře, který se pěstuje v několika kultivarech. Velmi oblíbený je například cv. Roseum „snowball“, s kulovitým květenstvím tvořeným sterilními květy. Dřeva se spíše v minulosti využívalo k výrobě drobných dřevěných předmětů a dětských hraček. Peckovice jsou jedovaté.

 

 

 

Literatura:


Horáček P. (2007): Encyklopedie listnatých stromů a keřů. – Computer Press, Brno.

 

Chrtek J. (1997): Viburnum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 495-501.