Verbascum nigrum - divizna černá

12. 10. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Verbascum nigrum L. – divizna černá

Syn.: Verbascum alopecurus Thuill.; V. minutiflorum Stef.; V. parisiense Thuill.; V. thyrsoideum Host

Čeleď: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s přímou, mělce hranatou, načervenalou, nevětvenou lodyhou nebo při bázi květenství s několika tenkými větvemi, vysokou obvykle 60–100 cm. Listy přízemní růžice řapíkaté, čepel na bázi srdčitá, hrubě vroubkovaná; lodyžní listy menší. Květenstvím je obvykle hustý lichoklas, složený z četných, drobnokvětých svazečků. Koruna kolovitá, světle žlutá; tyčinky hustě fialově vousaté. Plodem jsou úzce vejcovité, plstnaté tobolky.

 

Možná záměna: Podobným druhem je divizna jižní (Verbascum chaixii), která má čepele přízemních listů na bázi klínovité, náhle uťáté nebo zaokrouhlené a výrazně větvené květenství.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který se v Evropě vyskytuje po celém kontinentu vyjma nejsevernějších a nejjižnějších oblastí. Areál na východ pokračuje přes Sibiř až po Bajkalské jezero. Jako nepůvodní a invazní druh je uváděn ze Severní Ameriky.

 

V České republice roste v nižších a středních polohách hojně, snad jen s výjimkou jihomoravských pahorkatin. V horských polohách se objevuje pouze okrajově a přechodně.

 

Ekologie: Divizna černá je ekologicky plastickým druhem, který se často objevuje na druhotných stanovištích jako jsou rumiště a navážky materiálů, ruderalizované trávníky, okraje komunikací, okraje lesů, paseky, lomy nebo také na říčních náplavech ve vegetaci sv. Salicion elaeagno-daphnoidis. Preferuje štěrkovité až hlinité, čerstvě vlhké, na živiny bohatší půdy.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Poznámka: Tato divizna je hojně využívána v lidovém léčitelství pro své antiseptické, zklidňující, emolienční účinky. Užívá se při různých respiračních obtížích, při projevech astmatu, při podráždění krku. Nálev v oleji slouží k ošetření drobných ran. Divizna je pro vysoký obsah flavonoidů výrazně močopudná.

 

 

Literatura:

 

Kalinina S., Elkina O. V., Kalinin D. et al. (2013): Diuretic activity and toxicity of some Verbascum nigrum extracts and fractions. – Pharmaceutical Biology, 52(2): 191–198.

 

Kirschner J. (2000): Verbascum L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, p. 295–314.