Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská

23. 11. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Verbascum chaixii subsp. austriacum (Roem. et Schult.) Hayek – divizna jižní rakouská

Čeleď: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s přímou, rovnoměrně olistěnou, tupě rýhovanou, řídce hvězdovitě chlupatou lodyhou, vysokou obvykle 60–90 cm. Spodní lodyžní listy dlouze řapíkaté, s čepelí podlouhle vejčitou, na bázi široce klínovitě zúženou, na okraji jemně, často dvojitě zoubkovanou. Výše postavené listy se k vrcholu zužují, čepel má rovněž klínovitou bázi. Květenství řídce až bohatě větvené, řídké lichoklasy jsou tvořené mírně oddálenými až nahloučenými 2–5květými svazečky. Květní stopky zhruba stejně dlouhé jako kalichy. Kalich hluboce členěný; koruna kolovitá, živě žlutá; tyčinky stejnotvaré, nitky tyčinek hustě fialově vousaté; blizna paličkovitá. Plodem jsou vejcovité, plstnaté tobolky, delší než kalich.

 

Možná záměna: Podobné květy s fialovými nitkami má divizna černá (Verbascum nigrum), která má květenství ve většině případů nevětvené a čepel přízemních listů se srdčitou bází.

 

Rozšíření: Divizna jižní má rozsáhlý euroasijský areál, ze kterého tento poddruh ukrajuje jižní část střední Evropy zhruba od východního Rakouska a jižní Moravy po jv. část Polska a západní část Ukrajiny. Jinde po Evropě je výskyt hodnocen jako druhotný, druh byl zavlečen do Severní Ameriky.

 

V České republice se přirozeně vyskytuje v termofytiku a přilehlých oblastech jižní, jz. a jv. Moravy, s přesahem na Moravu střední. V Čechách jsou za přirozený výskyt označovány lokality na Českokrumlovsku. Jinde po Česku je výskyt tohoto taxonu považován za druhotný a často přechodného charakteru, typicky podél železnic.

 

Ekologie: Roste na travnatých a skalnatých stráních, ve světlých lemech listnatých lesů a borů, na okrajích a na náspech komunikací, v lomech a na pustnoucích místech podél sadů a vinic. Preferuje vysýchavé, na živiny bohaté půdy, obvykle zásadité.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon není veden mezi zvláště chráněnými, v Červeném seznamu je řazen mezi taxony méně ohrožené (LC), což je dáno poměrně rozsáhlým, ale fytogeograficky ohraničeným výskytem na našem území. 

 

 

Literatura:

 

Kirschner J. (2000): Verbascum L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, p. 295–314.

 

Verloove F. (2006): Catalogue of neophytes in Belgium (1800-2005). – Scripta Botanica Belgica, 39, 89 pp.