Vápenice - Přírodní památka

14. 1. 2010 vytvořil Filip Trnka

Mezi obcemi Čelechovice na Hané a Slatinky se nachází zajímavé území, které bylo v minulosti využíváno jako pastvina a především jako soustava malých lomů na vápenec. Je součástí Přírodního parku Velký Košíř.

 

vapenice

 

PP Vápenice

kraj: Olomoucký, okres: Prostějov

rozloha: 19,02 ha

vyhlášeno: 1990

 

Xerotermní stepní lokalita vyznačující se především travnatými plochami rozčleněnými drobnými těžebními lůmky. Nejrozsáhlejší jsou zde rostlinná společenstva teplomilných trávníků sv. Bromion erecti, společenstva se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus). Brzkou jarní květenu zde zastupuje koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Časně také rozkvétá rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata). Mezi nejnápadnější květenu se řadí vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač kukačka (Orchis morio) nebo záraza vyšší (Orobanche elatior). V jedné části lokality je populace sasanky lesní (Anemone sylvestris). Dále zde najdeme prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), kozinec dánský (Astragalus danicus), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), řebříček panonský (Achillea pannonica) nebo hlaváč šedavý (Scabiosa canescens). Mezi vzácné a kriticky ohrožené rostliny se řadí lněnka Dollinerova (Thesium dollineri) a jestřábník velkoúborný (Hieracium macranthum). Na podzim na celé lokalitě rozkvétá hvězdnice chlumní (Aster amellus).

 

Brzy z jara na vychozených cestičkách potkáme přebíhající majku obecnou (Meloe proscarabaeus) nebo kozlíčka hnědého (Dorcadion fulvum). Mezi vzácné obyvatele patří chrobák ozbrojený (Odonteus armiger). Na květech a kmenech starých třešní se setkáme s krasecem třešňovým (Anthaxia candens). Pestrá je motýlí fauna, často se zde setkáme s otakárkem fenyklovým (Papilio machaon), vyskytují se zde dva vzácnější modrásci, modrásek komonicový (Polyommatus dorylas) a modrásek jetelový (Polyommatus bellargus). Běžná je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Ze zajímavějších pavouků můžeme nalézt běžníka vřesovištního (Xysticus striatipes). Z obratlovců se zde běžně setkáme s ještěrkou obecnou (Lacerta agilis) a slepýšem křehkým (Anguis fragilis). Z charakteristických ptáků který se zde do nedávna ještě vyskytoval byl bělořit šedý (Oenanthe oenanthe). Byl zde pozorován i sysel obecný (Spermophilus citellus).

 

Managment je klasický jako u většiny stepních lokalit, vyřezávat nálety dřevin a likvidovat křídlatku sachalínskou (Reynoutria sachalinensis), která se poslední dobou na lokalitě rozmohla. Vhodná by byla pastva a občasné strhnutí drdnu a sešlap.

 

 

Literatura:

 

Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přiírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.