Valeriana stolonifera subsp. angustifolia - kozlík ukrajinský chlumní

1. 6. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Valeriana stolonifera subsp. angustifolia Soó – kozlík ukrajinský chlumní

Syn.: Valeriana angustifolia Tausch, nom. illeg., non Mill.

Čeleď: Valerianaceae – kozlíkovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s krátkým oddenkem. Lodyha vysoká do 120 cm, alespoň v dolní části lodyhy řídce až hustě chlupatá. Lodyžní listy krátce řapíkaté, s lístky úzkými, často až čárkovitými, celokrajnými, naspod obvykle chlupatými. Korunní lístky bílé. Plody kratičce chlupaté.

 

Možná záměna: Taxon spadá do komplikovanější skupiny kozlíku lékařského (Valeriana officinalis agg.). Podobný je zejména kozlíku lékařskému (Valeriana officinalis), který mívá širší lístky, lodyhu chlupatou maximálně kolem uzlin, lysé plody a liší se též fenologicky, protože kvete až v létě.

 

Rozšíření: Poddruh vyskytující se na našem území zaujímá podstatnou část areálu celého komplexu. Vyskytuje se v širší oblasti střední Evropy, byť stále je třeba brát hranice rozšíření s rezervou. Za nejisté bývají označovány např. výskyty na Britských ostrovech.

 

V České republice se obvykle vyskytuje v pahorkatinách teplých a přílehlých mezických oblastí. Hojněji je nalézán např. v Českém středohoří, v Panonském termofytiku jižní Moravy. Spíše na jednotlivých lokalitách se vyskytuje v Lužických horách.

 

Ekologie: Kozlík ukrajinský je druhem ekologicky plastičtějším rostoucím od teplomilných doubrav a lesních lemů, přes lesostepi, louky, skalní droliny po hradní návrší. Preferuje půdy čerstvě vlhké. Je součástí několika vegetačních jednotek jako jsou širokolisté trávníky sv. Bromion erecti, ale také vegetace skal sv. Asplenion septentrionalis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení zejména v květnu.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon je v současnosti v Červeném seznamu veden mezi druhy méně ohroženými (LC).

 

 

Literatura:

 

Holub J. & Kirchner J. (1997): Valeriana L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 5, Academia, Praha, 516–527.

 

Sádlo J. & Chytrý M. (2009): SAC02 Festuco pallentis-Saxifragetum rosaceae Stöcker 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, 426–429.