Valeriana excelsa subsp. sambucifolia - kozlík výběžkatý bezolistý

18. 6. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (Pohl) Holub – kozlík výběžkatý bezolistý
Syn.: Valeriana sambucifolia Pohl, Valeriana officinalis subsp. sambucifolia (Pohl) Wirtg.
Čeleď: Valerianaceae – kozlíkovité
Status: LC

Popis: Vytrvalé byliny s krátkým oddenkem vytvářejícím nadzemní i podzemní výběžky a přímou, 40–90 cm vysokou, lysou nebo roztroušeně chlupatou lodyhou. Listy jsou lichozpeřené, v přízemní růžici dlouze řapíkaté, na lodyze dlouze až krátce řapíkaté, nesbíhavé, s 3 až 4 jařmy. Lístky jsou široce kopinaté, na okraji zubaté, na rubu roztroušeně chlupaté. Koncový lístek je zřetelně širší. Květenství je poměrně bohatý, větvený, nahloučený vidlan. Kalich je v době květu zakrnělý. Koruny jsou nálevkovité, růžové, vonné, s vyčnívající čnělkou a tyčinkami, s trubkou v dolní části vakovitě vydutou. Plodem jsou na vrcholu ochmýřené, jinak lysé nažky.

Možná záměna:
Na našem území se vyskytuje několik velmi podobných taxonů (viz také Taxonomická poznámka). Od kozlíku lékařského (Valeriana officinalis) a kozlíku výběžkatého pravého (Valeriana excelsa subsp. excelsa) se kozlík výběžkatý bezolistý liší zejména menším počtem jařem lodyžních listů a velmi časnou fenologií.

Rozšíření: Celkový areál je nedostatečně známý. V úzkém pojetí se druh s jistotou vyskytuje v Hercynských pohořích a v Karpatech. Uváděn je ale v podstatě ze všech vyšších pohoří a chladnějších oblastí Evropy.

Výskyt v ČR je soustředěn především do hor na severu republiky, od Jizerských hor po Nízký Jeseník, s koncentrací lokalit v Krkonoších a Hrubém Jeseníku, dále pak do Moravskoslezských Beskyd a na Šumavu. Do nižších poloh je obvykle splavován podél řek, zejména na Královéhradecku, Rychnovsku, Blatensku a v okolí Českých Budějovic.

Ekologie: Druh vlhkých, na živiny bohatých půd s neutrální až slabě kyselou reakcí. Roste především ve společenstvech vysokobylinných niv v karech (diagnostický druh svazu Adenostylion alliariae), na březích horských potoků a řek a na světlejších lesních prameništích.

Hemikryptofyt, který v nižších polohách kvete od počátku do konce května, ve vyšších polohách i v červnu a počátkem července.

Taxonomická poznámka:
Kozlík výběžkatý bezolistý patří do taxonomicky velmi komplikovaného polyploidního komplexu kozlíku lékařského (Valeriana officinalis agg.). Z tohoto komplexu se na našem území vyskytuje diploidní k. lékařský, tetraploidní k. ukrajinský chlumní (Valeriana stolonifera subsp. angustifolia) a oktoploidní k. výběžkatý (Valeriana excelsa). U posledního jmenovaného druhu jsou rozlišovány dva poddruhy (subsp. excelsa a subsp. sambucifolia), které jsou v podstatě krajními výseky morfologické variability druhu, a také přechodný morfotyp mezi oběma poddruhy, který je v současné době považován za jejich křížence (nothosubsp. transiens).

 

 

Literatura:

Holub J. & Kirchner J. (1997): Valeriana L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, 5, Academia, Praha, 516–527.

Kirschner J. & Zeisek V. (2017): Diploids of the Valeriana officinalis group (Valerianaceae) in Central Europe, and an attempt to unravel the nomenclatural chaos. – Willdenowia 47: 189–201.

Soják J. (1983): Rostliny našich hor. – SPN, Praha.