Vaccinium uliginosum - vlochyně bahenní

24. 11. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Vaccinium uliginosum L. – vlochyně bahenní (brusnice bažinná)
Syn.: Vaccinium rubrum Gilib., Vaccinium ciliatum Gilib.
Čeleď: Ericaceae – vřesovcovité (dříve Vacciniaceae – brusnicovité)
Status: běžný druh

Popis:
Opadavé, 20-80 cm vysoké keříčky s přímými dřevnatějícími podzemními výběžky a oblými, lysými větvemi. Listy jsou obvejčité, celokrajné, na vrcholu tupě špičaté nebo zaokrouhlené, na okrajích podvinuté, lysé, na rubu nasivělé s vyniklou žilnatinou, obvykle téměř přisedlé. Květy jsou vejčitě baňkovité, bílé až narůžovělé, krátce stopkaté, převislé, samostatné nebo vyrůstající v chudých hroznovitých květenstvích. Plodem jsou ojíněné, modročerné, kulovité až hruškovité bobule se zelenavou dužninou.

Možná záměna:
Od podobné brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) se vlochyně liší oblými větvemi, nasivělými listy a zelenavou dužninou plodů.

Rozšíření:
Vlochyně je rozšířena cirkumpolárně od arktického po mírné pásmo severní polokoule, od Japonska a Korejského poloostrova přes Čínu, Rusko a Evropu po Severní Ameriku. V Evropě se souvisle vyskytuje na jih Alpy a Karpaty, izolované arely leží v horách Balkánského poloostrova, v Pyrenejích, v Kantábrijských horách a na Kavkaze.

V ČR se jedná o druh s těžištěm rozšíření ve vyšších polohách. Zcela chybí v nížinách a pahorkatinách, ve středních polohách je druh vázán především na oblasti s výskytem rašelinišť a vrchovišť, v horských polohách je jeho výskyt roztroušený až dosti hojný a roste zde i na kamenitých půdách.

Ekologie: Vlhkomilnější druh, který roste na kyselých a na živiny chudých půdách, obvykle při okrajích vrchovišť a rašelinišť, v podrostu horských smrčin a rašelinných borů či v porostech kosodřeviny. Je diagnostickým druhem společenstev rašelinišť svazu Sphagnion medii.

Chamaefyt, který kvete obvykle v květnu a červnu a plodí v srpnu a září.

Význam: Plody vlochyně připomínají borůvky, jsou však mdlejší, máslové chuti. Plody jsou jedlé, avšak při požití jejich většího množství se mohou objevit bolesti hlavy, mírné halucinace či zažívací potíže.

 

 

Literatura:

Čvančara A. (1990): Vaccinium L. – In: Helný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 503–505.

Jacquemart A. L. (1996): Biological flora of the British Isles: Vaccinium uliginosum L. – Journal of Ecology 84: 771–785.