Tulipa sylvestris - tulipán planý

16. 3. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Tulipa sylvestris L. - tulipán planý

Syn.: Tulipa quercetorum Klokov et Zoz, Tulipa transtagana Brot., Tulipa hypanica Klokov et Zoz, Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz, Tulipa sylvestris subsp. grandiflora (Hy) Hayek, Tulipa sylvestris subsp. balcanica (Velen.) Hayek, Tulipa gallica Loisel.

Čeleď: Liliaceae - liliovité

Status: zavlečený druh

 

Popis: Až 50 cm vysoká rostlina s hnědou cibulí. Listy jsou čárkovitě kopinaté, sivě zelené, na konci tupě zašpičatělé. Květní stopky jsou nahnědlé. Květy jsou velké, nápadné, zářivě žluté, zamlada zevnějšku často zelenavé. Okvětní lístky jsou zašpičatělé, na bázi chlupaté, rostoucí ve dvou řadách po třech (3+3). Plodem je tobolka.

 

Rozšíření: Druh je původní v mediteránních oblastech. Ve střední Evropě zplaňující nominátní poddruh Tulipa sylvestris subsp. sylvestris je původní v Itálii, na Sardinii a na Sicílii.

 

V České republice nepůvodní druh, pro okrasu vysazovaný v parcích a v okolí lidských sídel. V současné době roste např. v Lednickém parku.

 

Ekologie: Roste ve světlých listnatých lesích a křovinách, na okrajích vinic nebo v zámeckých parcích. V minulosti byl často vysazován pro okrasu. V našich podmínkách se často setkáme pouze s porosty tenkých, poléhavých, sivých listů, kvete poměrně vzácně.

 

Geofyt, kvetoucí od dubna do května.

 

Význam: Dříve často pěstovaná dekorativní rostlina. V současné době se již tolik nepěstuje, častěji se s ním můžeme setkat v některých zámeckých parcích.

 

 

 

Literatura:

 

Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 424–428.