Trochosa terricola - slíďák zemní

15. 11. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Trochosa terricola Thorell, 1856 – slíďák zemní

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–14 mm (hlavohruď 3–5 mm). Hlavohruď je tmavá se světle hnědým pruhem, který v přední části vytváří typickou „brýlovitou skvrnu“. Zadeček je hnědý s nevýraznou kresbou a skvrnami. Samci jsou tmavěji zbarveni než samice. Nohy jsou poměrně krátké, robustní.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími podobnými druhy rodu Trochosa (v ČR 4 druhy). Přesné rozlišení vyžaduje zkušenost a porovnání kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holearktický druh – Evropa, Asie a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh po celém území. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák zemní obývá různé lesní i nelesní biotopy. Najdeme ho v listnatých lesích, na lesních okrajích, na loukách, ale i v zahradách nebo parcích. Patří k velice hojným druhům. Žije na zemi pod listím, padlým dřevem nebo kameny. Dožívá se až 4 let. Samice může mít i dva kokony za rok, které na rozdíl od většiny slíďáků, nosí připředený ke snovacím bradavkám jen občas. Před vylíhnutím mláďat se s kokonem zahrabává a pečuje o něj v prostorné komůrce. Poté nosí mláďata jako většina slíďáků nějaký čas na zadečku.

 

   

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.