Trochosa spinipalpis - slíďák štětinatý

5. 3. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Trochosa spinipalpis (F.O.P.-Cambridge, 1895) – slíďák štětinatý

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 8–11 mm (hlavohruď 3–4 mm). Hlavohruď tmavě hnědá se světlejším středovým pruhem, který je v přední části rozdělen v tzv. „brýle“ (typický znak rodu Trochosa). Na spodní straně holeně makadla samců, je skupina typických tuhých chloupků (odtud český název). Zadeček tmavě hnědý se světlejší srdeční skvrnou. Nohy tmavě hnědé skvrnité, u samců s tmavšími holeněmi.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Trochosa (v ČR 4 druhy). Samci mají na makadle typické štětiny. Samice spolehlivě odlišíme od ostatních druhů rodu jen podle kopulačních orgánů. Na rozdíl však od ostatních druhů, preferuje slíďák štětinatý mokřadní biotopy.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa (chybí ve Středomoří) a severní část Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nižších polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák štětinatý obývá různé mokřadní biotopy, jako jsou vlhké louky, litorály rybníků a jezer, rákosiny, ostřicové louky a okraje rašelinišť. Žije na zemi mezi nízkou vegetací a v detritu, samice nosí kokon připředený ke snovacím bradavkám a hloubí si v tomto období nehluboké nory. S dospělci se setkáme téměř po celý rok, nejvíce však od května do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.