Trochosa ruricola - slíďák drápkatý

27. 7. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Trochosa ruricola (De Geer, 1778) – slíďák drápkatý

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–14 mm (hlavohruď 3,5–5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlejším středovým pruhem, který je v přední části rozdělen v tzv. „brýle“ (typický znak rodu Trochosa) a světle hnědou obrubou. Zadeček je tmavě hnědý s kontrastní světlou protáhlou skvrnou, patrná zejména u samců. Poslední článek makadla je u obou pohlaví zakončen drápkem (odtud české druhové jméno). Nohy jsou tmavě hnědé, u samců s tmavším prvním párem.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Trochosa (v ČR 4 druhy). Od ostatních druhů ho odlišíme podle kontrastní světlé skvrny na zadečku a drápkem na makadle. Zvláště samice však spolehlivě odlišíme od ostatních druhů rodu jen podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, který je široce rozšířen v mírném pásu Evropy až na východ Asie, zavlečen byl i do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, po celém území, v nižších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Slíďák drápkatý obývá nelesní biotopy, jako jsou různé typy luk, pastviny, okraje světlých lesů, ale i pole, úhory a postindustriální stanoviště. Žije na zemi mezi nízkou vegetací a v detritu, občas i pod kameny. Aktivní je především v noci, kdy vylézá ze svých úkrytů na lov. V létě samice nosí kokon připředený ke snovacím bradavkám a před vylíhnutím mláďat si hloubí nehluboké nory. S dospělci se setkáme téměř po celý rok, nejvíce však od května do září.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.