Trifolium pratense - jetel luční

30. 6. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Trifolium pratense L. – jetel luční  

Syn.: Trifolium pratense subsp. eupratense A. et Gr., Trifolium brachystylos Knaf, Trifolium pratense var. spontaneum Willk.

Čeleď: Fabaceae – bobovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé rostliny, s dlouhým, tlustým, větveným kořenem a přímými až vystoupavými lodyhami. Lodyhy jsou často početné, vzácně dorůstající až 1 metru, při bázi načervenalé nebo nahnědlé. Listy jsou trojčetné, dolní dlouze řapíkaté, svrchní s krátkými řapíky. Jednotlivé lístky jsou kopinaté až téměř okrouhlé, s bílou půlměsícovitou kresbou a s krátkými řapíčky. Hlávky kulovité, mnohokvěté. Květy jsou přisedlé, s asymetrickým kalichem a růžovou nebo vzácně bělavou korunou. Plodem je lusk, otvírající se víčkem.

 

Možná záměna: Asi nejpodobnějším druhem je jetel prostřední (Trifolium medium), který se liší tvarem lístků a lysou kališní trubkou. Dalším poměrně podobným druhem je jetel alpínský (Trifolium alpestre), který se opět liší tvarem lístků a větším počtem žilek na kalichu.

 

Rozšíření: Sekundárně kosmopolitní druh. Původní areál výskytu se nachází v Evropě a v západní části Asie (po jezero Bajkal a Indii), zavlečen nebo pěstován je ve východní Asii, v Americe, Africe i Austrálii.

 

Hojně po celé republice, od nížin až do hor.

 

Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, podél cest a v lesních lemech, na hlubokých, mírně vlhkých půdách s dostatkem živin. Své optimum nachází v ovsíkových loukách svazu Arrhenatherion.

 

Hemikryptofyt, kvete od dubna do října.

 

Význam: Využívá se jako významná pícnina, medonosná rostlina, léčivka nebo jako "zelené" hnojivo.

 

Taxonomická poznámka: V rámci tohoto druhu občas bývají rozlišovány tři skupiny nejasného taxonomického postavení, které mohou být klasifikovány jako podruhy, variety nebo odrůdy. Jsou to: jetel luční pravý (Trifolium pratense pratense), jetel luční setý (Trifolium pratense sativum) a jetel luční americký (Trifolium pratense americanum).

 

 

Literatura:

Kubát K. (1995): Trifolium L. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 462–481.