Trifolium fragiferum - jetel jahodnatý

21. 9. 2013 vytvořil Michal Hroneš

Trifolium fragiferum L. – jetel jahodnatý
Syn.: Galearia fragifera (L.) C. Presl, Xerosphaera fragifera (L.) Soják, Trifolium neglectum C. A. Mey., Trifolium bonannii J. & C. Presl
Čeleď: Fabaceae – bobovité
Status: VU

Popis: Vytrvalé, lysé, 10–20 cm vysoké byliny s poléhavými v uzlinách kořenujícími lodyhami. Listy jsou trojčetné, dlouze řapíkaté, s lístky vejčitými až eliptickými, na konci zaokrouhlenými až vykrojenými, na bázi široce klínovitými. Palisty jsou čárkovitě až vejčitě kopinaté, do poloviny srostlé s řapíkem. Květenství je kulovitá hlávka tvořená 10 až 30 krátce stopkatými, špinavě bílými až světle růžovými květy. Kalichy je olysalý až chlupatý, nápadně síťovitě žilkovaný, po odkvětu nafouklý a překrývající korunu. Plodem je jedno- až dvousemenný hnědý lusk.

Možná záměna: Poměrně nezaměnitelný druh. Za květu může připomínat běžný jetel plazivý (Trifolium repens), od kterého se však liší absencí příčné bělavé skvrny na lístcích, velmi krátce stopkatými květy a lehce narůžovělou korunou. Za plodu podobně nafouklé kalichy má jetel zvrácený (Trifolium resupinatum), který je za květu lehce odlišitelný díky květům otočeným o 180°, je nápadně statnější a má větší listy.

Rozšíření: Především jihozápadní a střední Evropa od Středozemí po jižní Skandinávii a severozápadní Afrika, roztroušeně ve východním Mediteránu, v Malé Asii, na východ až do střední Asie. Zavlečen byl do Severní Ameriky, Argentiny, na Nový Zéland či do Austrálie.

V ČR se vyskytuje v územích s častějším výskytem zasolených půd a slanisk, především v termofytiku a teplejších oblastech mezofytika. Hojnější je především v širším Polabí, na jižní, jihovýchodní a střední Moravě, vzácněji se vyskytuje také v severovýchodních Čechách či v dolním Povltaví.

Ekologie: Subhalofyt, který roste na střídavě vlhkých pastvinách, na okrajích slaniskových rákosin, na návsích s nezapojenými trávníky či na okrajích intenzivně solených cest. Je diagnostickým druhem slaniskových trávníků svazů Puccinellion limosae a Juncion gerardii.

Hemikryptofyt kvetoucí od června do začátku září.

Taxonomická poznámka:
Podle tvaru květenství a velikosti kalicha jsou rozlišovány 2 variety: nominátní var. fragiferum má květenství kulovité a kalich po odkvětu zcela překrývá korunu, var. bonannii má květenství spíše elipsoidní a kalich překrývá po odkvětu korunu jen zčásti. Obě variety se vyskytují na našem území a na místech, kde rostou pospolu lze nalézt celou řadu přechodných morfotypů.

 

 

Literatura:

Kubát K. (1995): Trifolium L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 462–481.

Wei Z. & Vincent M. A. (2010): Trifolium L. – In.: Wu Z. Y. & Raven P. H. (eds), Flora of China 10, Science Press (Beijing) and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, 548–551.