Trifolium arvense - jetel rolní

8. 1. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Trifolium arvense L. – jetel rolní  

Syn.: Trifolium agrestinum Jord. ex Boreau, Trifolium brachyodon (Čelakovský) Čelakovský, Trifolium brittingeri Opiz, Trifolium gracile Thuill.  

Čeleď: Fabaceae – bobovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté až dvouleté, hustě chlupaté až olysalé, 10–30 cm vysoké byliny s dlouhým kořenem a přímými až vystoupavými, obvykle poměrně bohatě větvenými, často červenavými lodyhami. Listy jsou trojčetné, spodní dlouze řapíkaté, střední a svrchní téměř přisedlé. Lístky jsou úzce eliptické až obkopinaté, většinou celokrajné, na bázi klínovitě sbíhavé, oboustranně chlupaté. Palisty jsou kopinaté až vejčité, srostlé s řapíkem. Květenství jsou hlávkovitá, v obrysu kulovitá až krátce válcovitá, stopkatá. Jednotlivé květy jsou přisedlé, s bělavou až narůžovělou, velmi drobnou korunou. Kalich je hustě chlupatý, desetižilný, často nápadně přerůstající korunu. Kališní cípy jsou nápadně delší než kališní trubka. Plodem je jednosemenný lusk.

 

Možná záměna: Morfologicky nezaměnitelný zástupce rodu Trifolium v ČR. Asi nejpodobnější jetel žíhaný (Trifolium striatum) se dá lehce odlišit například podle přisedlých květenství či širších, vejčitých až obvejčitých lístků.

 

Rozšíření: Evropský druh, který se vyskytuje od Španělska a Britských ostrovů na západě po Kaspické moře a střední Sibiř na západě. Na sever areál zasahuje do jižní Skandinávie, jižního Finska a severního Ruska, na jih do Maroka, Alžírska, Turecka a Sýrie. Zavlečen byl do celé řady zemí Afriky (např. Etiopie, Jihoafrická republika), Severní Ameriky (Kanada, USA), Jižní Ameriky (Argentina, Chile), do Austrálie a na Nový Zéland. V některých oblastech sekundárního výskytu se chová jako invazní druh.

 

V ČR se vyskytuje po celém území hojně až roztroušeně, od nížin do podhůří. Poněkud vzácnější je v Podkrkonoší, na Šluknovsku, ve Chřibech či v Bílých Karpatech.

 

Ekologie: Jetel rolní obvykle roste na místech s chudší rozvolněnou vegetací, jako jsou úhory, skalní sutiny, železniční náspy, suché stráně a pastviny či meze. Vyhovují mu mělké a spíše kyselé půdy. Je diagnostickým druhem společenstev chudých trávníků písčin svazu Armerion elongatae, písečných stepí svazu Festucion vaginatae a kyselých suchých trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis.

 

Terofyt až hemikryptofyt, který kvete od června do začátku října.

 

Taxonomická poznámka: Na našem území byly na začátku 20. století opakovaně nalezeny rostliny s olysalými až řídce chlupatými kalichy a nápadně drobnými hlávkami. Morfotyp nesoucí tyto znaky je v literatuře uváděn pod jménem Trifolium arvense var. gracile (Thuill.) Ser., případně Trifolium arvense subsp. gracile (Thuill.) Nyman. Podle dostupných informací se tato odchylka na území ČR v současné době zřejmě nevyskytuje.

 

 

Literatura:

Kubát K. (1995): Trifolium L. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 462–481.