Torilis arvensis - tořice rolní

21. 2. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Torilis arvensis (Huds.) Link – tořice rolní

Syn.: Caucalis arvensis Hudson, Scandix infesta L., Caucalis helvetica Jacq., Torilis divaricata Moench

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: C2

 

Popis: Jednoletá, drsně štětinatá bylina. Lodyha hojně větvená, často červeně naběhlá. Listy s krátkým, pochvovitě rozšířeným řapíkem, čepel šedozelená, 1-2krát zpeřená, s úkrojky dlouze špičatými.  Okolíky složené ze 4-12 přímých nebo obloukovitě rozestálých okolíčků; obal chybí; obalíčky tvořené 5-10 šídlovitými listeny. Korunní lístky bílé nebo načervenalé, obrdčité, na vrcholu dvouklané. Merikarpia s několika řadami rovných, na vrcholu kotvičkovitých ostnů.

 

Možná záměna: Druh je zaměnitelný s běžnou, blízce příbuznou tořicí japonskou (Torilis japonica), která má obal tvořený ze 4-12 listenů a plody se špičatými ostny.

 

Rozšíření: Druh vyskytující se ve střední a jižní Evropě a na Blízkém východě. Jako zavlečený je znám ze Severní Ameriky, Austrálie, jižní Afriky a v jiných částech asijského kontinentu.

V České republice roste jen v nejteplejších oblastech Čech a jižní Moravy, jinde se vyskytuje jen sporadicky. V posledních desetiletích je zaznamenáván s různou, spíše klesající frekvencí a v současnosti je znám především z lokalit na jižní Moravě.

 

Ekologie: Jako archeofyt roste na různých ruderálních stanovištích jako jsou příkopy, okraje cest, polí a vinic. Velmi teplomilný druh, heliofyt. Preferuje minerálně bohaté substráty se zásaditou reakcí. Součást několika typů teplomilné plevelové vegetace.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Tořice rolní není řazena mezi zvláště chráněné druhy, ale v Červeném seznamu je vedena jako druh silně ohrožený (C2). Zdá se, že se ve skutečnosti vyskytuje na větším počtu lokalit, ale je často přehlížena nebo zaměňována za tořici japonskou.

 

 

Literatura:
Hrouda L. (1997): Torilis Adans. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, 5, Academia, Praha, 301-304.