Tibellus oblongus - listovník štíhlý

10. 7. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Tibellus oblongus (Walckenaer,1802) – listovník štíhlý

Čeleď: Philodromidae – listovníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Štíhlý pavouk o velikosti těla 8–10 mm (hlavohruď 2,5–3,5 mm). Hlavohruď je širší než zadeček, žlutavá až světle hnědá s tmavě hnědým proužkem ve středu, který se v přední části rozdvojuje. Na okraji hlavohrudi jsou hnědé linky. Zadeček je, narozdíl od ostatních listovníků, nápadně protáhlý. Zadeček je zbarven hnědožlutě s tmavě hnědým proužkem táhnoucím se středem zadečku. Kolem středového proužku se táhnou většinou ještě dvě tenké linky. Nohy jsou poměrně dlouhé, hnědavě zbarvené. Samec je tmavší než samice.

 

Možná záměna: Již podle tvaru těla je zaměnitelný pouze s ostatními druhy listovníků rodu Tibellus. U nás žijí ještě dva druhy tohoto rodu. Listovník bažinný (T. maritimus), který je u nás vzácný a obývá mokřadní biotopy. Podél proužku na zadečku nemá nikdy další linky a po stranách zadečku má nepravidelně umístěné tečky. Další druh listovník trávový (T. macellus) se u nás vyskytuje velmi vzácně pouze na Pouzdřanské stepi. Je o něco světlejší a linky podél středního proužku má přerušované. Zaměnit ho lze ještě s mladými jedinci maloočky smaragdové (Micrommata virescens).

 

Rozšíření: Holearktický druh - mírný pás Evropy, Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, zejména v nížinách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Listovník štíhlý obývá různé travnaté biotopy, najdeme ho na suché stráni i na podmáčené louce nebo v rákosině. Nenápadný pavouk, který přes den pobíhá po vegetaci. Při vyrušení se pohybuje krátkými skoky a poté se přitiskne ke stéblu podobně jako čelistnatky a stává se tak velmi nenápadným. Jako všichni listovníci, i listovník štíhlý si nestaví žádné sítě a svou kořist loví podobně jako běžníci. V letních měsících samice spřádá na uschlých stéblech trav pavučinový vak, ve kterém vytváří bílý plochý kokon, který poté starostlivě hlídá.  

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.