Thymus pulegioides subsp. pulegioides - mateřídouška vejčitá pravá

18. 5. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Thymus pulegioides subsp. pulegioides – mateřídouška vejčitá pravá

Syn.: Thymus ovatus Mill.; T. chamaedrys Fries

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Nízké keříky s vystoupavými, přímými nebo poléhavými stonky vytvářející hustší porosty. Vždy zakončené květonosnou větvičkou, jen vz. s krátkými sterilními výhonky. Větve mají goniotrichní odění (= po stranách) s chlupy směřujícími dolů. Listy vejčité, lysé, žláznatě tečkované. Květenstvím je lichoklas tvořený hustými, ve spodní části výrazně oddálenými lichopřesleny. Květy jsou oboupohlavné nebo plnící samičí funkci (mají zakrnělé tyčinky). Kalich chlupatý, ale i olysalý. Koruna světle růžová. Plodem jsou tvrdky.

 

Možná záměna: Značně variabilní druh proměnlivý v habitu, velikosti, tvaru lístků i odění. Dříve vylišován na řadu poddruhů. Od druhého poddruhu vyskytujícího se na našem území, mateřídoušky vejčité kraňské (Thymus pulegioides subsp. carniolicus) jej poznáme dle odění stonů, které je u tohoto poddruhu alelotrichní (= chlupaté na protilehlých plochách) a dle chlupatých listů. Naopak goniotrichní odění má z našich mateřídoušek ještě mateřídouška alpská (Thymus alpestris), které jsou podobné rostliny na vlhčích stanovištích.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem zahrnujícím převážnou většinu kontinentu. Na sever zasahuje po jižní Skandinávii a pobaltské země, na východ po evropskou část Ruska, jižní hranice rozšíření se nachází v severním Řecku.

 

Na našem území se vyskytuje roztroušeně až hojně s výjimkou jižní Moravy, kde jsou výskyty méně časté. Roste v planárních až submontánních polohách.

 

Ekologie: Druh preferující stanoviště s nižší vegetací jako jsou trávníky, meze a pastviny, okraje cest a jiná antropicky narušovaná stanoviště. Častá je také v lomech. Na půdní substrát nepříliš vybíravý druh, preferuje spíše substráty chudší. Součást řady typů vegetace.

 

Vytrvalý chamaefyt kvetoucí od května do září.

 

 

Literatura:


Štěpánek J. & Tomšovic P. (2000): Thymus L. - In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 656-669.