Thymus pulegioides subsp. carniolicus - mateřídouška vejčitá kraňská

14. 8. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Thymus pulegioides subsp. carniolicus (Borbás) P. Schmidt - mateřídouška vejčitá kraňská

Syn.: Thymus carniolicus Borbás; Thymus froelichianus Opiz; Thymus serpyllum subsp. carniolicus (Borbás) Lyka in Jáv.

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

Status: C1

 

Popis: Nízký keřík, s vystoupavými až přímými větvemi. Stonky sympodiálně větvené  vždy zakončené květenstvím, příp. sterilní větve velmi krátké. Květonosné větve jsou alelotrichně oděné (chlupaté na protilehlých stranách). Listy vejčité až eliptické, chlupaté z obou stran. Květenstvím je zkrácený lichoklas, v dolní části květonosné větve s často vzdálenějšími lichopřesleny. Květy obvykle oboupohlavné, kališní trubka chlupatá, často olysávající.

 

Možná záměna: Záměna je možná s nominátním poddruhem mateřídouškou vejčitou pravou (Thymus pulegioides subsp. pulegioides). Oba druhy se liší v odění květonosných větví, kdy nominátní poddruh má odění goniotrichní (pouze na hranách, nikoli protilehlých stranách). Dalším znakem je chlupatost listů, kdy nominát má listy obvykle lysé nikoli oboustranně chlupaté.

 

Rozšíření: Celkový areál mateřídoušky vejčité kraňské je v současnosti málo prozkoumaný, je velmi disjunktivní a zahrnuje oblast západní a střední Evropy. Roztroušeně na Slovensku, těžiště nacházíme v jižní části střední Evropy v oblasti Alp, kde vystupuje až do 1500m n.m. Izolovaně rovněž ve Francii.

 

V České republice je známá jediná lokalita nacházející se v moravském termofytiku na střední Moravě nedaleko obce Hněvotín, v blízkosti Olomouce.

 

Ekologie: Na našem území roste na osluněných travnatých svazích a kamenitých vápencových výchozech. Ve vegetaci širokolistých suchých trávníků sv. Cirsio-Brachypodion pinnati.

 

Chamaefyt kvetoucí od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon není zákonem chráněný, v Červené knize je vedený jako kriticky ohrožený. Jediná lokalita na území České republiky je chráněna územně v kategorii Národní přírodní památka.

 

V předešlých letech probíhal i výzkum hybridizace mezi druhy mateřídoušek, které se na lokalitě vyskytují. Ohrožení hybridizačními procesy především s Thymus pannonicus se nejeví pro životaschopnost populací jako limitující. Výzkum zabezpečuje AOPK ČR středisko Olomouc. Populace je rovněž pravidelně monitorována a pro lokalitu jsou stanoveny managmentové zásahy.

 

thymus_pulegioides_subsp_carniolicus1 thymus_pulegioides_subsp_carniolicus2 thymus_pulegioides_subsp_carniolicus3
thymus_pulegioides_subsp_carniolicus4 thymus_pulegioides_subsp_carniolicus5