Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus - mateřídouška ozdobná sudetská

16. 8. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus (Lyka) P.Schmidt - mateřídouška ozdobná sudetská

Syn.: Thymus carpaticus Čelak.; Thymus serpyllum subsp. sudeticus Lyka in Jáv.; Thymus pulcherrimus subsp. carpathicus (Čelak.) Mártonfi

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

Status: vzácný druh

 

Popis: Nízký poléhavý keřík, s tenkým, bohatě větveným, dřevnatějícím kořenem. Stonky poléhavé, plazivé, zakončené sterilním vrcholem. Větví se monopodiálně (boční větve nepřerůstají hlavní). Květonosné větve naopak vystoupavé, tupě 4hranné, velkou variabilitu vykazují v odění, které přechází z alelotrichního (chlupaté jsou protilehlé strany větve) až po holotrichní (kdy je větev více méně chlupatá na všech stranách). Listy široce vejčité až okrouhlé, heterofylní, řapíkaté. Důležitým znakem je na rubu listů vyniklá žilnatina, která se na okraji čepele spojuje a tvoří okrajovou žilku. Květenství je hlávkovitě stažený lichoklas.

 

Možná záměna: V České republice se nevyskytuje nominátní poddruh Thymus pulcherrimus subsp. pulcherrimus, determinační problémy mezi oběma poddruhy nastávájí na Slovensku, kde dochází k sympatrickému rozdělení areálů obou poddruhů. Na našem území je možná záměna s mateřídouškou časnou pravou (Thymus praecox subsp. praecox), která má okrajovou žilku na rubu listů pouze při vrcholu, nikoli po celém obvodu rubu listu.

 

Rozšíření: Druh s velmi malým areálem zahrnujícím pouze oblast západních Karpat (Slovensko) a Vysokých Sudet (Hrubý Jeseník).

 

Na našem území roste na západní hranici svého areálu a to pouze subalpínském stupni Hrubého Jeseníku ve Velké kotlině a na Petrových kamenech.

 

Ekologie: Osidluje exponovaná stanoviště, skalní štěrbiny na prudkých svazích, v lavinových drahách a kamenitých terasách. Preferuje spíše bazické substráty. Součást vegetace as. Thesio alpini-Nardetum aj. Ekobiologickou zajímavostí může být skutečnost, že je jednou z hostitelských rostlin pro poloparazitickou lněnku alpskou (Thesium alpinum).

 

Chamaefyt, kvete od července do září.

 

Ochrana: Přes svůj velmi vzácný výskyt na našem území není druh právně chráněn ani není veden v republikovém Červeném seznamu. V Červeném seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (Sedláčková & Plášek 2005) je veden jako silně ohrožený taxon. Lokality jsou chráněny územně, zahrnuty v NPR Praděd.

 

thymus_pulcherrimus_subsp_sudeticus1 thymus_pulcherrimus_subsp_sudeticus2 thymus_pulcherrimus_subsp_sudeticus3
thymus_pulcherrimus_subsp_sudeticus4