Thereva handlirschi - ostrožka

1. 11. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Thereva handlirschi Kröber, 1912 – ostrožka

Čeleď: Therevidae – ostrožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Roupcům podobná moucha, o délce těla 8–12 mm. Hlava hustě ochlupená žlutavými chloupky, oči jsou poměrně velké tmavě hnědé, u samců se dotýkají, u samic je mezi nimi mezera a lesklý tmavý mozol, jehož tvar je důležitým určovacím znakem. Tykadla jsou poměrně dlouhá, na konci tmavá a mrkvovitě rozšířená. Hruď je protáhlá, žlutě ochlupená se třemi nevýraznými šedohnědými proužky. Štítek je žlutě ochlupený. Haltery jsou tmavé. Zadeček je protáhle kuželovitý, ke konci se zužuje, zbarvení zadečku je žlutavé s tmavými proužky, samci jsou tmavější. Nohy jsou poměrně dlouhé a robustní, žlutohnědé. Křídla jsou průhledná s hnědavým nádechem okolo hlavní žilky. Larvy jsou červovité, bělavé, velmi štíhlé a protáhlé, okolo 20 mm.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Thereva (v ČR 18 druhů). Jejich určení je obtížné a vyžaduje znalost morfologických znaků. Od ostatních našich druhů se T. handlirschi odlišuje mj. žlutým štítkem, širokým trojlaločným mozolem na hlavě samic, který zasahuje téměř až k horním očkům a jednou řadou brv na stehnech posledního páru. Od některých podobných zástupců roupců (Asilidae) se ostrožky olišují mj. vyklenutou hlavou (roupci mají temeno hlavy prohloubené).

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen v mírném pásu západní, střední a severní Evropy, včetně Velké Británie.

 

V ČR nehojný druh, ale roztroušeně po celém území, zejména ve středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato ostrožka obývá okraje smíšených a jehličnatých lesů, paseky, lesní světliny a okolí lesních cest. Dospělci jsou aktivní přes den, jsou dobří letci a loví drobný hmyz. Často odpočívají na vyšší vegetaci nebo i na osluněné půdě. Létají od konce června do září. Larvy žijí zahrabané ve vrchních vrstvách sypkých půd na sušších místech. Jsou velmi hbité a svým tvarem dobře přizpůsobené pohybu v suché půdě, kde loví drobné půdní bezobratlé. Kuklí se na podzim v zemi, dospělci se líhnou následující rok.

 

 

Literatura:

 

Dvořák L. (2014): Poznámky k materiálu rodu Thereva Latreille, 1796 (Diptera: Therevidae) sbíranému J. Čepelákem na severozápadní Šumavě (Notes to the material of the genus Thereva Latreille, 1796 (Diptera: Therevidae) collected by J. Čepelák in northwestern Bohemian Forest). – Západočeské entomologické listy, 5: 111–113.

 

Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.

 

Lyneborg L. & Spitzer K. (1974): The Czechoslovak species of Thereva Latr. (Therevidae, Diptera), with the description of a new species from Hungary and Austria. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budĕjovicích. Přírodní vědy (MDO) 14: 13–42.