Thelypteris palustris - kapradiník bažinný

31. 12. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Thelypteris palustris Schott - kapradiník bažinný

Syn.: Acrostychum thelypteris L.; Polypodium thelypteris (L.) Mant.; Polystichum thelypteris (L.) Roth; Lastrea thelypteris (L.) Bory

Čeleď: Thelypteridaceae - kapradiníkovité

Status: C3, §3

 

Popis: Kapradina s plazivým oddenkem, listy dlouhými 30-100 cm, jednotlivými, vzájemně oddálenými, přímými, jednoduše zpeřenými, na podzim odumírajícími. Čepel listů k vrcholu zúžená, tenká, v mládí roztroušeně chlupatá; dospělé listy lysé. Lístky (= listy druhého řádu) krátce řapíkaté; okraje sterilních úkrojků ploché, okraje fertilních úkrojků dolů ohnuté. Výtrusnicové kupky se nachází mezi střední žilkou lístku a okrajem, jsou okrouhlé. Ostěry drobné, ledvinité.

 

Možná záměna: Na našem území se vyskytuje jediný druh rodu kapradiník. Záměna proto přichází v úvahu s příbuzným rodem pérnatec (Lastrea), který ovšem roste na zcela jiných biotopech, listy vyrůstají v růžici a zužují se k bázi.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším areálem zaujímajícím sino-americko-evropskou oblast mírného pásu. V Evropě se centrum areálu nachází v centrálních oblastech. V boreálu severní Evropy stejně jako v Mediteránu se vyskytuje vzácně, přesto se s ním setkáme i v severní Africe.

 

V České republice jej nalézáme téměř na celém území roztroušeně až vzácně, především však v mezofytiku. Preferuje planární až submontánní nadmořské polohy, neroste výše jak v montánní stupni.

 

Ekologie: Kapradiník roste na biotopech, které nejsou pro výskyt kapradin až tolik typické. Roste na slatinách, rašeliništích, vlhkých loukách, v bahnitých olšinách a při okrajích rybníků. Stanoviště musí mít trvale vysokou hladinu spodní vody. Vegetačně je součástí především bažinných olšin sv. Alnion glutinosae a vrbových křovin sv. Salicion cinereae.

Geofyt s optimem růstu od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Kapradiník bažinný je řazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožené taxony. Stejný status mu náleží i v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin. Dnes se jedná o poměrně vzácný druh, který v minulosti ustoupil především vinou odvodňování přirozených biotopů.