Thalictrum aquilegiifolium - žluťucha orlíčkolistá

21. 10. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Thalictrum aquilegiifolium L. – žluťucha orlíčkolistá
Syn.: Tripeterium aquilegiifolium (L.) Bercht. & J. Presl, Ruprechtia aguilegiifolia (L.) Opiz, Leucocoma aquilegiifolia (L.) Nieuwland
Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalá bylina s krátkým žlutým oddenkem a přímou, 40-100 cm vysokou lodyhou, se zbytky listových pochev na bázi lodyhy. Spodní lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, 2-3× zpeřené, s jednotlivými lístečky v obrysu okrouhlými až vejčitými, celokrajnými, až trojlaločnými. Horní listy jsou krátce řapíkaté nebo přisedlé. Listové jsou pochvy ouškaté, na hřbetě rýhované. Řapíky jsou oblé až mělce rýhované. Květenstvím je bohatá vrcholová lata tvořená drobnými, do 1,5 cm velkými květy. Okvětí je světle zelné až fialové, velmi brzy opadavé, tyčinek je mnoho, s dlouhými bělavými, fialovými či žlutými nitkami. Plodem jsou křídlaté zobánkaté nažky.

Možná záměna: Vzhledově nezaměnitelná žluťucha. Ve sterilním stavu může docházet k záměnám s orlíčkem obecným (Aquilegia vulgaris), od něhož se liší oboustranně světle zelenými, celkově drobnějšími a jemnějšími lístky.

Rozšíření: Druh s nevelkým areálem rozšíření, který se vyskytuje od jižního Švédska na severu, po severní oblasti Středozemí na jihu, západní hranice souvislého areálu prochází západními Alpami a střední Evropou, východní hranice areálu leží v evropské části Ruska, v Karpatech a na Balkánském poloostrově. Izolované arely se nacházejí v Pyrenejích, ve Francouzském středohoří a v Apeninách.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně, s těžištěm rozšíření ve vyšších polohách. V nížinách a pahorkatinách termofytika je poměrně vzácná a vyskytuje se především v územích s lužními či suťovými lesy.

Ekologie:
Vlhkomilný druh, který roste na horských vysokobylinných nivách, v listnatých a smíšených lesích, v luzích, suťových lesích, na podmáčených loukách či v pobřežních křovinách.

Hemikryptofyt, který kvete od května do srpna.

 

 

Literatura:

Hultén E. & Fries M. (1986): Atlas of North European vascular plants, North of the Tropic of cancer. Koeltz Scientific Books, Konigstein.

Osvačilová V. (1997): Thalictrum L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha, 458–468.