Teucrium scorodonia - ožanka lesní

3. 8. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Teucrium scorodonia L. – ožanka lesní

Syn.: Teucrium sylvestre Lam., Scorodonia heteromalla Moench, Teucrium salviae-folium Salisb., Scorodonia sylvestris (Lam.) Link

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Status: C2, ČK

 

Popis: Bylina až polokeř s tuhou, přímou, v horní části větvenou, 4hrannou, pýřitou, na bázi dřevnatou lodyhou, vysokou obvykle 20–50 cm. Listy řapíkaté, vejčitě eliptické, na bázi mělce srdčité, na okraji vroubkované, vnořenou žilnatinou svraskalé. Lichoklasy řídké, listeny kratší než kalich. Kalich zřetelně dvoupyský; koruna bledě žlutozelená, 2krát delší než kalich; tyčinky vyčnívají z korunní trubky, nitky chlupaté. Tvrdky kulovité, hnědé, hladké.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh ožanky díky dvoupyskému kalichu a krátkým listenům.

 

Rozšíření: Evropský druh s ostrůvkovitým areálem, který se vyskytuje zejména v západní a střední Evropě, na východ po Slovensko a sv. Polsko, kde se zřejmě vyskytuje adventivně. Určení primárního areálu je obtížné kvůli častému pěstování druhu v minulosti.

 

V České republice se vyskytuje ostrůvkovitě, bez zřetelné fytogeografické vazby. Vícero lokalit se nachází zejména v západních a severních Čechách, dále ve východních Čechách v Železných horách, na Hané, resp. na okrajích termofytika a také v Moravskoslezských Beskydech. Nejčastěji roste v kolinním až montánním stupni.

 

Ekologie: Roste ve světlých lesích a v lesních okrajích, na pastvinách a v křovinatých pláštích, ale také na železničních náspech a při okrajích cest. Preferuje neutrální až kyselé podklady.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Ožanka lesní není vedena mezi zvláště chráněnými druhy, ale v Červeném seznamu je řazena mezi druhy silně ohrožené (C2). Řada lokalit není územně chráněna, což souvisí s vazbou výskytu na nepříliš kvalitní hospodářské lesy. Sporná je původnost výskytu na našem území, předpokládá se, že původní je v západní části území s atlantským klimatem.

 

Poznámka: V České republice se vyskytuje nominátní poddruh. V rámci areálu druhu jsou ještě rozeznávány mediteránní poddruhy Teucrium scorodonia subsp. euganeum, který má vlnatě chlupaté kalichy, a Teucrium scorodonia subsp. baeticum s krátkými žláznatými chlupy.

 

Druh se v minulosti pěstoval jako nektarodárná rostlina, ale byl též oblíbenou léčivkou, která se využívala na kožní onemocnění, nemoci krve, nachlazení a horečky. Chutí a vůní se podobá chmelu, proto v některých zemích byla rostlina využívána jako chmelová náhrada.

 

 

Literatura:


Grieve M. (1971): A modern herbal, vol. 2. – Dover publications, 904 pp.

 

Mártonfi P. (2000): Teucrium L. In: Slavík B., Květena České republiky 6, Academia, Praha, 564–571.