Teucrium scordium - ožanka čpavá

23. 7. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Teucrium scordium L. – ožanka čpavá

Syn.: Teucrium palustre Lam., nom. illeg.; Scordium alliaceaum Gilib, nom. inval.; Chamaedrys scordium (L.) Moench

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Status: EN, §S

 

Popis: Aromatická, po česneku páchnoucí, často načervenalá bylina. Lodyha jednoduchá nebo chudě větvená, vysoká obvykle 10–40 cm, chlupatá, nedřevnatějící. Listy přisedlé, 2–3× delší než široké, vroubkovaně zubaté. Lichoklas řídký, složený ze 2– 4květých lichopřeslenů. Kalich trubkovitě zvonkovitý, pravidelný, vlnatým se zašpičatělými kališními cípy. Koruna růžovofialová, vzácně bílá. Tvrdky hnědé, obvejčité.

 

Možná záměna: Habitem podobná je ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), která postrádá česnekové aroma, naopak má dřevnatějící lodyhy a řapíčkaté listy. Druhy jsou odlišné rovněž stanovištně. V rámci areálu samotného druhu ožanky čpavé jsou rozlišovány dva nižší taxonomické ranky, přičemž u nás se vyskytuje nominátní taxon.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem sahajícím od Pyrenejského poloostrova až po Střední Asii. V Evropě roste na sever po Pobaltí a jižní část Skandinávie. Uváděn je též ze severní a východní Afriky.

 

V České republice druh nachází optimum v úvalových oblastech našich nížinných řek, především v Polabí a v Poohří a na střední a jižní Moravě, ojediněle je nalézán i jinde v termofytiku, již zcela zřídka ve středních polohách mezofytika. Adventivně byla známa lokalita v jižních Čechách u Veselí nad Lužnicí.

 

Ekologie: Tato ožanka typicky roste při březích řek a rybníků, v říčních nivách, na bažinatých loukách, při okrajích lužních lesů, ale také v příkopech a podél železničních tratí. Preferuje půdy vlhké až přeplavované, humózní. Snáší půdy zasolené.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Ožanka čpavá patří mezi zvláště chráněné druhy naší květeny v kategorii silně ohrožených. V Červeném seznamu je vedena jako druh ohrožený (EN). V průběhu 20. století lokalit tohoto druhu zejména na střední a jižní Moravě značně ubylo. Jednoznačnou příčinu můžeme spatřovat v odvodňování mokřadů a jejich přeměně na zemědělskou půdu.

 

Poznámka: Ožanka čpavá je považována za léčivou bylinu, která se v minulosti hojně užívala např. pro léčbu hnisavých ran. Je považována za vynikající diaforetikum (usnadňuje pocení). Její typické česnekové aroma se údajně přenášelo i do chuti kravského mléka u dojnic, které spásaly louky s touto bylinou. Sběr této byliny je kvůli její zákonné ochraně zakázán.

 

 

Literatura:

 

Mártonfi P. (2000): Teucrium L. In: Slavík B., Květena České republiky 6, Academia, Praha, 564–571.

 

Mártonfi P. & Fialková I. (1996): Rozšírenie Teucrium scordium v Českej republike. – Zprávy České Botanické Společnosti, 31(1): 47–54.