Teucrium botrys - ožanka hroznatá

21. 7. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Teucrium botrys L. – ožanka hroznatá

Syn.: Chamaedrys botrys (L.) Moench.; Botrys chamaedryoides Fourr.

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Status: NT

 

Popis: Hustě žláznatě chlupaté až pýřité, aromatické byliny. Lodyha přímá, od báze větvená, často načervenalá, obvykle vysoká 10–30 cm. Listy na líci zelené, na rubu šedé, dolní v době květu odumřelé, s čepelí členěnou, 2krát peřenosečnou. Lichoklas řídký, zaujímající více jak polovinu rostliny. Květy v lichopřeslenech. Kalich trubkovitě zvonkovitý; kališní trubka jednostranně nafouklá; koruna růžově fialová, vlnatá. Tvrdky kulovité, jamkaté.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, který kombinuje snadné znaky v podobě jednoletosti a peřenosečných listů.

 

Rozšíření: Druh nevelkého areálu zaujímající jihozápadní až západní část evropského kontinentu s přesahem areálu do střední Evropy, na východ po Maďarsko a Rumunsko. Jako nepůvodní je už uváděn z ostrova Gotland v Baltickém moři.

 

V České republice se drtivá většina lokalit nachází v nízkých a středních polohách Čech. Roste především ve středních, severozápadních a jihozápadních Čechách, na Moravě jen na několika lokalitách ve Znojemsko-brněnské a Mikulovské pahorkatině.

 

Ekologie: Preferuje suché výslunné, kamenité až štěrkovité stráně, sutě, náspy, vinice, ale objevuje se i na synantropních stanovištích ve městech jako jsou spáry a okraje trávníků. Preferuje mělké a zásadité půdy. Optimum nachází ve vegetaci vápnitých sutí sv. Stipion calamagrostis.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Ožanka hroznatá není vedena mezi zvláště chráněných druhy. V Červeném seznamu patří mezi druhy téměř ohrožené (NT). Prostředí, ve kterém roste, vyžaduje pravidelné disturbance, protože druh jen obtížně snáší zarůstání.

 

 

Literatura:

 

Mártonfi P. (2000): Teucrium L. In: Slavík B., Květena České republiky 6, Academia, Praha, 564–571.