Tettigonia caudata - kobylka černotrnná

1. 11. 2013 vytvořil Stanislav Rada

Tettigonia caudata (Charpentier, 1854) – kobylka černotrnná 

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití 

Status: NT

 

Popis: Velká kobylka (délka těla 25–38 mm) s dlouhými křídly (32–59 mm). Samice mají na konci zadečku dlouhé mečovité kladélko (33–41 mm). Barva těla je zelená, případně žlutozelená. Oči mají většinou bělavou barvu. Důležitým znakem jsou výrazné černé trny na stehnech zadních a středních nohou.

 

Možná záměna: Podobná je podstatně běžnější kobylka zelená (Tettigonia viridissima). Kobylka černotrnná se od ní odlišuje zejména výraznými černými trny na stehnech. Záměna je možná též s kobylkou cvrčivou (T. cantans), ta má však podstatně kratší krytky (dosahují maximálně po zadní kolena).

 

Rozšíření: Od střední Evropy a Itálie přes Balkánský poloostrov, Turecko a Írán až do střední Asie.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně na Lounsku, v Polabí, na střední a jihovýchodní Moravě.

 

Biologie a ekologie: Kobylka černotrnná je poměrně vzácný druh nížin, obývající především pestrou zemědělskou krajinu. Vyskytuje se v polích a na jejich okrajích či podél ruderalizovaných okrajů cest. Často sedá na vyšší bylinné vegetaci. Hnědá, asi 6 mm dlouhá vajíčka jsou kladena do země. Po přezimování se z nich v květnu líhnou nymfy, které dospívají koncem června. Maximum výskytu dospělců je v červenci; poslední jedinci umírají již začátkem září. Potravou kobylky černotrnné je hlavně různý hmyz, méně často listy bylin. Samci se ozývají odpoledne a k večeru, nahrávka stridulace zde.

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.