Tettigonia cantans - kobylka cvrčivá

2. 8. 2014 vytvořil Stanislav Rada

Tettigonia cantans (Füssli, 1775) – kobylka cvrčivá

Syn.: Gryllus cantans Füssly, 1775; Tettigonia gaverniensis Serville, 1838 – kobylka zpěvavá

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla samců je 21–31 mm, samic 29–33 mm. Základní zbarvení bývá zelené, vzácněji žlutozelené nebo hnědozelené. Po svrchní straně těla od hlavy až po krytky se většinou táhne více či méně výrazný hnědý pruh. Jedná se o plně okřídlený druh, křídla však dosahují maximálně po kolena zadních nohou. Tykadla jsou tenká a dlouhá. Samice nesou na konci zadečku poměrně dlouhé mečovité kladélko.

 

Možná záměna: Kobylce cvrčivé se podobají naše další 2 druhy rohu Tettigonia – kobylka zelená (T. viridissima) a kobylka černotrnná (T. caudata). Kobylka cvrčivá se od nich liší výrazně kratšími krytkami, které dosahují nanejvýš po kolena natažených zadních nohou.

 

Rozšíření: Druh s eurosibiřským rozšířením od Pyrenejí až po Čínu. Chybí v části západní Evropy (Britské ostrovy, západní Francie, Pyrenejský poloostrov).

 

V ČR hojný druh středních až horských poloh. V nížinách se vyskytuje pouze roztroušeně a lokálně. Příbuzná kobylka zelená (T. viridissima) je naopak druhem nižších poloh; oba druhy se setkávají v pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Kobylka cvrčivá obývá louky, pastviny, meze, zahrady, lemy podél cest nebo okraje lesů. Potřebná je přítomnost vyšší bylinné či křovinné vegetace, na které sedají dospělci i nymfy. Někdy obsazují i koruny stromů. Vajíčka jsou kladena do půdy, kde přečkávají minimálně 2 roky. Nymfy se líhnou v květnu a postupně procházejí 6 instary. Dospělci se začínají objevovat začátkem července; žijí až do pozdního podzimu. Potravu kobylky cvrčivé tvoří drobný ulovený hmyz, listy bylin a keřů, případně plody.

Samci hlasitě stridulují. Mají dva typy stridulace, závislé na teplotě, oslunění a denní době. "Denní" stridulace je rychlejší a skládá se frází dlouhých jen několik sekund, zatímco "večerní" stridulace se zpomaluje a fráze se protahují až na několik minut. Tato večerní stridulace silně připomíná zpěv kobylky zelené.

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.