Tetragonolobus maritimus - ledenec přímořský

10. 10. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth  ledenec přímořský  

Syn.: Lotus maritimus L., Lotus siliquosus L., Tetragonolobus siliquosus (L.) Roth, Tetragonolobus scandalida Scop., Tetragonolobus prostratus Moench, Tetragonolobus siliquosus var. maritimus (L.) Ser.  

Čeleď: Fabaceae  bobovité  

Status: C3

 

Popis: Vytrvalé, 2040 cm vysoké byliny s plazivým oddenkem a poléhavými až přímými, lysými až přitiskle chlupatými, rýhovanými lodyhami. Listy jsou charakteristicky trojčetné, sivě zelené, mírně dužnaté, přitiskle chlupaté až téměř lysé, krátce řapíkaté. Postranní lístky jsou podlouhle vejčité až šikmo obvejčité, na bázi klínovitě zúžené na řapík, na konci zašpičatělé. Prostřední lístek je eliptický až vejčitý, na konci často tupě špičatý až tupý. Květenství jsou okolíkatá, chudokvětá, podepřená trojčetnými listeny. Květy jsou žluté, při odkvětu často červenající. Plodem je lusk.

 

Možná záměna: Ledenec přímořský je možné vzácně zaměnit s některými štírovníky (Lotus), od kterých se liší zejména charakterem květenství a většími květy a listy.

 

Rozšíření: Evropský druh s poměrně malým areálem rozšíření, který se roztroušeně vyskytuje od jižního Švédska a Dánska na severu, přes střední Evropu, po severní část západního Středomoří na jihu. Na východ areál zasahuje do Polska a na západní Ukrajinu, na západ po Francii. Izolované arely leží v severní Africe, v Turecku a Gruzii. Zavlečen byl do Velké Británie.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně od nížin do podhůří, s koncentrací lokalit na jižní Moravě, v Polabí a ve středních a východních Čechách. Některé lokality ve vyšších polohách jsou pravděpodobně sekundárního původu.

 

Ekologie: Vlhkomilný a subhalofilní druh, který roste na střídavě vlhkých, často mírně zasolených pastvinách a loukách, na okrajích cest či na drobnějších spáleništích. Vyhovují mu na minerály i dusík bohaté půdy s různou příměsí jílu. Je diagnostickým druhem svazu Molinion.

 

Hemikryptofyt, který kvete od května do července.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je v Červeném seznamu cévnatých rostlin veden v kategorii ohrožený, zejména díky svému roztroušenému rozšíření na našem území. Mnoho lokalit jeho výskytu bylo v minulosti odvodňováno a vysoušeno.

 

 

 

Literatura:

 

Chrtková A. (1995): Tetragonolobus Scop. – ledenec. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 497–498, Academia, Praha.