Tetragnatha obtusa - čelistnatka ptačí

9. 8. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1823 – čelistnatka ptačí

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–7 mm (hlavohruď 2–2,5 mm). Hlavohruď je žlutohnědá s tmavším trojúhelníkovitou skvrnou za zadníma očima. Chelicery jsou mohutné, dlouhé s výraznými zoubky a směřují do stran. Zadeček je bělavý na hřbetní straně s obvykle tmavou nebo žlutohnědou laločnatou skvrnou s perleťovým leskem. Boky zadečku jsou bělavé až stříbřité. Zadeček je mírně protáhlý u samic s nápadným hrbem. Nohy jsou žlutohnědé s tmavším kroužkováním. Samci jsou menší, subtilnější a mají méně kontrastní zbarvení.

 

Možná záměna: Záměna je u samců možná s dalšími našimi čelistnatkami rodu Tetragnatha. Samice snadno odlišíme od ostatních našich čelistnatek podle širšího a vyklenutého zadečku.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a Střední Asie.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nižších a středních polohách.

 

Biologie: Tato čelistnatka žije v listnatých a smíšených lesích, na jejich okrajích, mýtinách, křovinách a vzácněji také na mokřadech. Žije na stromech a keřích, někdy také na vyšších bylinách v podrostu, kde si staví kolové sítě. S dospělci se setkáme od května do srpna. Přezimují nedospělí jedinci. Své české jméno dostal tento pavouk zřejmě díky kresbě na zadečku, která může připomínat ptačí trus na listu, kde tito pavouci s oblibou odpočívají.

 

  


Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.