Tetragnatha nigrita - čelistnatka tmavá

13. 12. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 – čelistnatka tmavá

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–12 mm (hlavohruď 2,5–4 mm). Hlavohruď tmavě hnědá až téměř černá. Chelicery samců jsou tmavé a výrazně protáhlé. Zadeček poměrně je protáhlý s tmavou laločnatou skvrnou. Nohy jsou hnědé s tmavšími klouby.

 

Možná záměna: Díky tmavému zbarvení téměř nezaměnitelný druh. Záměna je možná zejména u mladých jedinců s našimi ostatními čelistnatkami rodu Tetragnatha (v ČR 8 druhů).

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy a západní části Asie.

 

V ČR nehojně, ale roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Čelistnatka tmavá obývá zejména pobřežní vegetaci břehů řek a rybníků. Typickým biotopem tohoto druhu jsou keřové porosty vrb na štěrkových náplavech nížinných řek. Mezi vegetací si spřádá kolové sítě s řídkým středem. S dospělci se setkáme od května do září.

 

  

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.