Tetragnatha montana - čelistnatka perleťová

12. 5. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Tetragnatha montana  Simon, 1874 – čelistnatka perleťová

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–12 mm (hlavohruď 2,5–3,5 mm). Hlavohruď je žlutohnědá. Chelicery jsou mohutné, žlutavé, dlouhé s výraznými zoubky a směřují do stran. Sternum (hrudní štít) je jednobarevně hnědé. Zadeček je oválně protáhlý, žlutobílý s perleťovým leskem s laločnatým žlutohnědým foliem (hřbetní skvrnou). Na bocích zadečku je vlnitý bělavý proužek. Spodní strana zadečku je tmavá s dvěma žlutými proužky. Nohy jsou žlutohnědé. Samci jsou menší a subtilnější s úzkým hnědým zadečkem bez výrazné kresby.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími čelistnatkami rodu Tetragnatha. Od podobné čelistnatky rákosní (T. extensa) se liší laločnatým foliem a jednobarevným sternem, ta je však obvykle výrazně větší. Podobná je také čelistnatka keřová (T. dearmata), která je však menší a má tmavší hřbetní skvrnu.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a Střední Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do středních poloh.

 

Biologie a ekologie: Čelistnatka perleťová žije na vlhkých loukách, v podrostu lužních lesů, na mokřadech, březích řek a rybníků. Žije na vyšší bylinné vegetaci, kde si staví kolové sítě. V letních měsících samice připřádá k listům trav a bylin šedobílý kokon. S dospělci se setkáme zejména od května do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.