Telekia speciosa - kolotočník ozdobný

31. 8. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Telekia speciosa (Schreber) Baumg.- kolotočník ozdobný  

Syn.: Buphthalmum cordifolium W. et K., Buphthalmum speciosum Schreber, Telekia cordifolia (W. et K.) DC.  

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: invazní druh

 

Popis: Statné, až 2 m velké rostliny s přímou, pod květem pýřitou lodyhou. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, protáhle srdčité až široce vejčité, velké, na okrajích pilovité, zašpičatělé, pokryté mnohobuněčnými špičatými chlupy. Horní listy jsou přisedlé, na bázi klínovité, dlouze vejčité, hustě pokryté mnohobuněčnými chlupy. Úbory, složené z trubkovitých a jazykovitých květů, vyrůstají po 2 - 8. Jazykovité květy jsou jasně žluté, paprskující. Trubkovité květy jsou tmavě žluté až hnědavé. Vejčité zákrovní listeny se střechovitě překrývají. Nažky jsou oblé, bez chmýru.

 

Rozšíření: Původně byl kolotočník rozšířen v horských polohách jižní a východní Evropy a dále na Kavkaze. Nejbližší přirozené lokality se nachází na východním Slovensku. Zavlečen byl do západní a severozápadní Evropy a části evropského Ruska.

 

Rozšíření v ČR není zcela známo, podle dosavadních poznatků je druh omezen především na oreofytikum a mezofytikum. Ze známých míst výskytu můžeme uvést např. Sudetská pohoří, Beskydy, Šumavu, střední a vyšší polohy východních, severních a středních Čech a severovýchodní Moravy.

 

Ekologie: Nepůvodní druh, často pěstovaný v zámeckých parcích a v zahradách. Velmi často zplaňuje a obsazuje příbřežní porosty, příkopy podél silnic, ale i paseky ve světlých lesích a horské louky. Roste na slunných, vlhkých, na živiny bohatých, hlinitých půdách.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od června do srpna.

 

Význam: Významná invazní rostlina, která se především v horských oblastech poměrně rychle šíří podél toků a cest. Při dotyku může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci. Nejlepším způsobem potírání tohoto druhu se jeví nanášení herbicidů na listy a sečení lodyh.

 

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z. (2004): Telekia Baumg. – kolotočník. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 85–86, Academia, Praha.