Taphrotopium sulcifrons - nosatčík

31. 3. 2020 vytvořil Filip Trnka

Taphrotopium sulcifrons (Herbst, 1797) – nosatčík
Syn.: Apion sulcifrons Herbst, 1797
Čeleď: Apionidae – nosatčíkovití

Status: CR

 

Popis: Velikost těla 2–3,2 mm. Zbarvení leskle tmavě modré. Samičky jsou markantně větší než samci. Nosec silný a velmi zakřivený. Oči ploché. Tykadla silná, celé tělo velmi jemně ochlupené.

 

Možná záměna: S jinými modře zbarvenými druhy nosatčíků (Apionidae). Na první pohled se od ostatních druhů liší silným noscem, štítem se střední rýhou před štítkem a krovky jsou s úzkými rýhami.

 

Rozšíření: Evropa, Kavkaz až na Sibiř. V celém areálu poměrně lokální a vzácný druh.

 

Historicky staré nálezy z Čech i z několika lokalit na jižní Moravě. Recentně se druh pravděpodobně vyskytuje pouze v okolí Mohelna.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září na xerotermních stepních a lučních biotopech. Monofágní druh s vazbou na pelyněk ladní (Artemisia campestris). Vývoj larev probíhá ve stonkových hálkách, které jsou dobře viditelné. Hálky jsou kulovité a většinou se nachází v horní třetině stonků.  Imaga se koncem léta z hálek vykousávají a přezimují pod živnou rostlinou.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Nelétavý druh, který pravděpodobně není schopen obsazovat nově vzniklé izolované lokality, a proto vyžaduje relativně trvalé a stabilní podmínky stanoviště. Ohrožen je proto především destrukcí biotopů. Vhodným managementem je pastva a odstraňování náletových dřevin, vhodný je také sešlap a pojezd vozidel.

 

 

Literatura:

 

Alonso-Zarazaga M. A. 2011: Apionidae. Pp. 148–176. In Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. Curculionoidea I, Apollo Books Stenstrup, 373 pp.

 

Dieckmann L. 1977: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Apioninae). Beiträge zur Entomologie 27: 7–143.

 

Gønget H. (1997): The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica.
Havelka J. 1965: Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska, 2. část. Doplňky k Roubalovu Katalogu Coleopter. (Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren der Slowakei, 2. Teil. Nachträge zum Katalog Coleopter von J. Roubal). Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 11: 55–10.

 

Havelka J., Heyrovský L., Strejček J., Volák J., Žirovnický J. & Teyrovský V. 1964: Coleoptera. Pp. 13–21. In: Entomofauna Třebíčska. Pracovní výsledky exkurzí Entomologických dnů 8.–11.6.1963 pořádaných v Třebíči Československou společností entomologickou při ČSAV. Klub Přírodovědecký při Moravském muzeu v Brně, Brno, 27 pp.

 

Schön K. 1983: Apion cuprifulgens Schilsky, 1906 stat. n. ( = Apion karatavicum Bajtenov, 1973) species propria, mit Bemerkungen zur Verbreitung des Apion sulcifrons Herbst, 1797. Entomologische Abhandlungen 47: 43–50.