Tanacetum vulgare - vratič obecný

21. 9. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Tanacetum vulgare L. - vratič obecný  

Syn.: Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. - kopretina vratič, Chrysanthemum audiberti (DC.) P. Fourn., Chrysanthemum tanacetum Karsch, non Vis., Pyrethrum vulgare (L.) Boiss., Tanacetum audibertii (Req.) DC.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé a značně aromatické rostliny s plazivým, větveným oddenkem a obvykle přímými, do 120 cm vysokými, pětihrannými lodyhami. Listy jsou střídavé, v obrysu eliptické až protáhle vejčité, přetrhovaně peřenosečné, tmavě zelené, střední a svrchní přisedlé, spodní řapíkaté. Jednotlivé úkrojky jsou protáhlé, peřenosečné, nepravidelně zubaté. Květenství jsou hustě chocholičnatá, složená z drobných žlutých až žlutohnědých, terčovitých úborů. Květy jsou pouze trubkovité, velmi vzácně dochází i k tvorbě jazykovitých květů. Plodem jsou vřetenovité nažky.

 

Rozšíření: Vratič obecný je rozšířen v subtropickém až subarktickém pásmu Evropy a Asie, od Velké Británie až po Japonsko. Je možné, že je původní pouze v Mediteránu odkud se v minulosti přičiněním člověka rozšířil po celém území jeho dnešního areálu. Zavlečen byl do Kanady, USA, na Nový Zéland, do Austrálie či do Brazílie.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do nižších horských poloh. V horách se šíří především podél komunikací a vyskytuje se zde pouze v okolí lidských příbytků.

 

Ekologie: Druh rostoucí na celé škále biotopů, jako jsou okraje cest a polí, železniční náspy, okraje lesů a křovinaté lemy, paseky, rumiště, hřbitovy či opuštěné sady. Obvykle na sušších půdách. Diagnostický druh rumištní vegetace společenstev asociace Tanaceto-Artemisietum vulgaris.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od července do konce září.

 

Význam: Aromatická bylina výrazně nahořklé chuti, užívaná jako léčivka (sbírá se především nať, ale vzácněji také list či květ), používaná především při parazitózách či jako abortivum (potratidlo). Jeho silice obsahují repelentní látky odpuzující hmyz.

 

 

 

Literatura:

 

Zelený V. (2004): Tanacetum L. – vratič. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 157–158, Academia, Praha.