Tanacetum corymbosum - řimbaba chocholičnatá

7. 6. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. – řimbaba chocholičnatá

Syn.: Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Kadeřavě chlupatá až olysalá, nevonná bylina s přímými, tuhými, řídce olistěnými, na bázi fialově naběhlými lodyhami, vysokými obvykle přes 50 cm. Listy střídavé, v obrysu úzce eliptické, peřenosečné, s 5 a více páry úzkých  úkrojků. Úbory skládají řídký chocholík; zákrov polokulovitý, do 15 mm v průměru. Okrajové květy sněhově bílé, vnitřní květy terče žluté. Nažky skořicově hnědé.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, který lze snadno odlišit od původních vratičů dle úborů i vůně. Na našem území celkem často zplaňuje řimbaba obecná (Tanacetum parthenium), která je vzrůstem nižší, listové úkrojky má širší, v menším počtu jařem, drobnější zákrovy i úbory. V intravilánech měst se může objevit i řimbaba obrovská (Tanacetum macrophyllum), statná bylina, jejíž květy připomínají květy řebříčku, s květy terče hnědavými.

 

Rozšíření: Evropský druh rozšířený na většině kontinentu s výjimkou nejsevernějších oblastí a některých středomořských ostrovů. Areál zasahuje také do Malé Asie a na Kavkaz.

 

V České republice se vyskytuje zejména v teplejších lesnatých oblastech termofytika a přilehlých oblastech mezofytika. Do vyšších poloh nezasahuje. Hojný je zejména na jv. Moravě v Bílých Karpatech, v Čechách na Křivoklátsku.

 

Ekologie: Roste ve světlých lesích a v jejich okrajích, v lesostepích i na xerotermních trávnících. Preferuje živinami bohaté půdy na bazických horninách. Je součástí několika typů vegetace, např. bylinných lemů sv. Geranion sanguinei či širokolistých suchých trávníku sv. Bromion erecti.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od konce května do srpna.

 

Poznámka: Občas se pěstuje jako okrasná rostlina nebo léčivka. Tinktura se používá jako repelent proti hmyzu, nať se ve formě nálevu užívá proti bolestem, horečkám, na podporu trávení. Čerstvé listy se žvýkají při migréně.

 


Literatura:

 

Sonboli A., Stroka K. et al. (2012): Molecular phylogeny and taxonomy of Tanacetum L. (Compositae, Anthemideae) inferred from nrDNA ITS and cpDNA trnH–psbA sequence variation. – Plant Systematic and Evolution, 298(2): 431–444.

 

Zelený V. (2004): Pyrethrum Zinn In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 158–162.