Stratiotes aloides - řezan pilolistý

18. 11. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Stratiotes aloides L. – řezan pilolistý

Čeleď: Hydrocharitaceae – voďankovité

Status: CR, §S

 

Popis: Vodní, kořenující bylina s velmi krátkou lodyhou. Listy jsou uspořádány v listové růžici, čepele tuhé, mečovité, ostře špičaté, na okrajích pichlavě zubaté. Květy vyrůstají z úžlabí toulce, jsou jednopohlavné. Plodem jsou dvouřadě ostnitě zubaté tobolky obklopené toulcem.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Euroasijský druh rostoucí především v severních a středních částech Evropy. V jižní Evropě roste jen po severní Itálii a izolovaně na severu Pyrenejského poloostrova. Na východ jeho areál zasahuje zhruba po střední část Sibiře.

 

V České republice je obtížné určit přirozený areál a původní lokality druhu. Za původní se považuje výskyt v nejjižnějších oblastech Moravy. V současnosti roste mimo jiné v Polabí, v Poorličí a na Českobudějovicku. Druh je často vysazovaný okrášlovači do přírody.

 

Ekologie: Řezan pilolistý roste v mrtvých a slepých ramenech řek, méně často v tůních a zaplavených terénních depresích, pískovnách a hlinících. Preferuje vody bohaté na živiny. U nás se množí spíše vegetativně dceřinými růžicemi, vykvétá nepravidelně. Ze zoologických výzkumů vyplývá, že rostliny řezanu představují útočiště řadě vývojovým fázím hmyzu. Zároveň potlačují výskyt řas ve svém okolí. Řezan je tedy významným ekosystémovým činitelem.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je veden mezi zvláště chráněnými taxony v kategorii silně ohrožených druhů. V Červeném seznamu je dokonce řazen mezi druhy kriticky ohrožené. Na jižní Moravě jej lze považovat za velmi vzácný, ostatní lokality jsou brány jako druhotného původu.

 

 

Literatura:


Husák Š. et al. (2010): Stratiotes L. In.: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 310-312.

 

Mulderij G. et al. (2005): Allelopathic growth inhibition and colony formation of the green alga Scenedesmus obliquus by the aquatic macrophyte Stratiotes aloides. – Aquatic Ecology, 39/1: 11-21.

 

Suutari E. et al. (2009): Macroarthropod species richness and conservation priorities in Stratiotes aloides (L.) lakes. – Journal of Insect Conservation, 13/4: 413-419.