Stachys annua - čistec roční

21. 11. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Stachys annua (L.) L. - čistec roční

Syn.: Betonica annua L.; Stachys betonica Crantz; S. micrantha C. Koch

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

Status: VU

 

Popis: Obvykle jednoletá bylina s přímou nebo vystoupavou lodyhou, vysoká 1045 cm. Lodyha bývá větvená, vz. jednoduchá, lehce pýřitá až olysalá. Listy jsou řapíkaté, lysé, s vejčitou čepelí, tupě špičatou, na okraji vroubkatě zubatou. Květenstvím je oddálený lichopřeslen složený z 28 květů. Listeny jsou přisedlé, kopinaté, pilovité či celokrajné; listence štětinovité. Kalich zvonkovitý, měkce chlupatý; kališní cípy kratší než trubka, zakončené měkkou štetinkou. Koruna dvojpyská, bílá, dolní pysk trojlaločný, světle krémově žlutý, někdy s nachovou kresbou. Plodem jsou tvrdky.

 

Možná záměna: Nejpravděpodobnější záměna může nastat s čistcem přímým (Stachys recta), který je vytrvalý, statnějšího vzrůstu, lichopřesleny jsou bohatší a koruna květů je zbarvena výrazněji krémově žlutě.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem, jehož hranice zaujímají na západě Francii a na východě Kaspické moře. Na sever roste po Německo a střední Polsko, na jihu zasahuje do oblasti Mediteránu střední Itálie a Malé Asie.

 

V České republice se vyskytuje v Čechách velmi vzácně v oblasti termofytika (České středohoří, Polabí), dále na jižní Moravě roztroušeně v panonském termofytiku (skrze úvaly velkých řek proniká až do Litovelského Pomoraví). Vzácněji zasahuje do přilehlých oblastí mezofytika a ojediněle je zavlékán do chladnějších oblastí. Výskyty na Opavsku navazují na rozšíření v oblasti jižního Polska.

 

Ekologie: Čistec roční patří mezi polní plevele, z čehož vyplývá, že preferuje právě pole, rumiště, vinice, skládky suti, příkopy, okraje cest a již méně často biotopy přirozenějšího charakteru jako jsou travnaté stráně. Preferuje půdy bohatší na báze, především vápník. Vegetačně je součástí sv. Caucalidion lappulae a sv. Fumario-Euphorbion.

 

Terofyt s optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Jako všechny naše plevele ani čistec roční není chráněn vyhláškou. V Červeném a černém seznamu je veden jako zranitelný druh (VU). Jeho výskyt je silně ovlivněn způsobem hospodaření. Může se v příznivých letech vyskytovat až masově, někdy naopak vůbec. Lokality jsou často přechodného charakteru.

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. jun. (2000): Stachys L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, 614–625.