Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas

25. 8. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – švihlík krutiklas

Syn.: Ophrys spiralis L.

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: CR, §K, ČK

 

Popis: Sivozelená bezkořenná bylina s řepovitými hlízami. Lodyha přímá, někdy zprohýbaná, zejména v horní části žláznatě pýřitá. Listy přízemní růžice vejčité, podélně žilnaté; loňské růžice již v době květu následující sezóny zasychají, nové vyrůstají v těsné blízkosti kvetoucích rostlin. Lodyžní listy drobné, nedosahující k bázi květenství. Klas výrazně jednostranný, šroubovicově stočený, hustý, hustě chlupatý. Květy bílé, občas nazelenalé, vonné. Vnější okvětní lístky vně chlupaté.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, jediný zástupce rodu na našem území. Nejpodobnější rovněž letní orchidej je zřejmě smrkovník plazivý (Goodyera repens), který se liší ekologicky, klasem, který není šroubovicově stočený a květy, které jsou uspořádány všesměrně. Rovněž listové růžice jsou odlišné, síťnatě žilnaté.

 

Rozšíření: Evropský druh, který je rozšířený od Britských ostrovů po Ukrajinu. Roste v horských oblastech kolem Středozemního moře, v Malé Asii s přesahem areálu na Kavkaz.

 

V České republice se v současnosti vyskytuje extrémně vzácně. Těžiště rozšíření leží v mezických polohách, spíše výjimečně se v minulosti vyskytoval jak v termofytiku, tak v oreofytiku.

 

Ekologie: Švihlík krutiklas je plastičtějším druhem, který roste od suchých krátkostébelných luk, chudých pastvin až po vlhčí rašelinné loučky. Preferuje však místa s nezcela zapojenou až velmi řídkou vegetací. V době květu se kolem rostlin zakládají nové listové růžice, které přezimují, na jaře zatahují a přečkávají extrémní léto v podobě hlíz. Až v pozdním létě z těchto hlíz vykvétají.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od srpna do října.

 

Ochrana a ohrožení: Švihlík krutiklas je řazen mezi zvláště chráněné druhy české květeny a podobně jako v Červeném seznamu je veden mezi druhy kriticky ohroženými (CR). V minulosti byl v rámci našeho území doložen z více než 100 lokalit. Do současné doby zůstaly pouze 3 lokality. Jedna se nachází v jižních Čechách, druhá na Vysočině a třetí v Hostýnských vrších. Ještě v polovině 90. let byl v rámci jižních Čech znám z lokalit dvou. Na ústupu tohoto druhu se pravděpodobně nejvíce podepsala změna hospodaření a ústup od pastvy, potažmo následné zarůstání lokalit. Díky nenápadnému vzrůstu však nelze vyloučit objevení tohoto druhu na starých i zcela nových lokalitách.

 

 

Literatura:

 

Jacquemyn H. & Hutchings M. J. (2010): Biological Flora of the British Isles: Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – Journal of Ecology, 98: 1253–1267.

 

Lepší P. et al. (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 pp.

 

Potůček O. & Procházka F. (1999): Spiranthes spiralis (L.) Chevall. In: Čeřovský J. et al., Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, vol. 5., Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, 356.

 

Procházka F. (2010): Spiranthes L. C. M. Richard In: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky, vol. 8, Academia, Praha, 480–483.