Solidago virgaurea subsp. virgaurea - zlatobýl obecný pravý

12. 7. 2017 vytvořil Michal Hroneš

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea – zlatobýl obecný pravý
Syn.: Solidago vulgaris Mill.
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé byliny s válcovitým, krátkým, tlustým, tmavě hnědým oddenkem a 30-100 cm vysokou, přímou, v horní polovině rýhovanou lodyhou. Listy přízemní růžice jsou dlouze řapíkaté, obkopinaté až obvejčité. Lodyžní listy jsou střídavé, krátce řapíkaté až téměř přisedlé, vejčitě eliptické až kopinaté, na okraji oddáleně zubaté, oboustranně roztroušeně přitiskle chlupaté. Úbory jsou krátce stopkaté, uspořádané do bohatých mnohokvětých lat s několika listeny podobnými listům. Jednotlivé úbory na bázi s krátce zašpičatělými střechovitě se kryjícími listeny. Jazykovité květy jsou žluté, delší než zákrov. Trubkovité květy jsou taktéž žluté. Plodem jsou ochmýřené nažky.

Možná záměna:
Od ostatních zlatobýlů, které se na našem území vyskytují jako nepůvodní druhy, se zlatobýl obecný liší většími (až 2 cm) úbory s nápadnými jazykovitými květy. Od v subalpínském stupni se vyskytujícího vysokohorského podruhu zlatobýlu obecného (subsp. minuta), se nominátní poddruh liší především statnějším vzrůstem, větším počtem úborů a také širšími listy.

Rozšíření:
Celá Evropa, kromě Islandu, nejsevernějších oblastí Skandinávie a některých ostrovů ve Středozemí (Sicílie, Kréta), severozápadní Afrika, Malá Asie, Kavkaz a západní Sibiř. Izolovaně také na jihozápadě Himálaje.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně po celém území, kromě oblastí se sporým výskytem lesů (jižní Morava, střední Čechy, Plzeňsko). Těžiště výskytu se nachází ve středních polohách, od 300 do 800 m n. m., avšak vzácněji lze tento druh nalézt i ve výškách okolo 1000 m n. m.

Ekologie: Zlatobýl obecný roste především na sušších až středně vlhkých, obvykle na živiny chudých půdách s neutrální až kyselou reakcí. K typickým stanovištím jeho výskytu patří paseky, lesní světliny a světlejší lesy, křovinaté a skalnaté stráně, vřesoviště, případně také okraje cest a železniční náspy.

Hemikryptofyt, který kvete od července do září.

Význam:
Čajový nálev z květů a natě zlatobýlu obecného se v lidovém léčitelství využívá  při léčení zánětů ledvin a močových cest.

 

 

Literatura:

Kiełtyk P. & Mirek Z. (2014): Taxonomy of the Solidago virgaurea group (Asteraceae) in Poland, with special reference to variability along an altitudinal gradient. – Folia Geobotanica 49: 259–282.

Slavík B. (2004): Solidago L. – In.: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 114–123.