Soldanella montana - dřípatka horská

26. 4. 2014 vytvořil Michal Hroneš

Soldanella montana Willd. – dřípatka horská
Syn.: Soldanella montana subsp. eumontana Lüdi, Soldanella montana Mikan, Soldanella alpina F. W. Schmidt, Soldanella affinis J. Cree ex Loudon
Čeleď: Primulaceae – prvosenkovité
Status: C3, §3

Popis:
Vytrvalé, poměrně drobné rostliny s krátkým, šikmo vystoupavým oddenkem. Listy jsou kožovité, okrouhlé až okrouhle ledvinité, na okraji mírně podvinuté, nepravidelně vroubkované, na bázi srdčité. Stvol je žláznatě chlupatý, asi 4-8 cm dlouhý. Květy jsou modrofialové či vzácně bílé, vyrůstající v chudém koncové lichookolíku. Kališní cípy jsou úzké, podlouhle čárkovité, na konci zaokrouhlené až tupě špičaté, koruna je zvonkovitá, obvykle více než z poloviny hluboce dřípená (viz jméno dřípatka) v čárkovité úkrojky. Ústí korunní trubky je uzavřené dvoulaločnými šupinkami. Plodem je kuželovitá tobolka.

Rozšíření: Evropský endemit s poměrně malým areálem rozšíření. Vyskytuje se především ve východních Alpách a přiléhajících částech Českého masivu, izolovaně a poměrně vzácně také na Balkáně (Rila a Šar Planina) a jižních Karpatech. Ze Skandinávie je udávána jako zplanělá.

V ČR se vyskytuje především ve vyšších polohách jižních Čech a na Českomoravské vrchovině, na sever zasahuje do Brd a několik lokalit se nachází také v Železných horách. Poslední jmenované lokality představují nejsevernější výskyt tohoto druhu v rámci celého areálu.

Ekologie: Stínomilný druh, rostoucí v podrostu horských smrčin, obvykle v okolí lesních potoků či na prameništích, vzácněji také na rašelinných loukách, obvykle na kyselých, na živiny chudých půdách

Hemikryptofyt, který kvete v závislosti na nadmořské výšce od dubna do června.

Význam:
Dřípatka horská je typickým příkladem alpského květeného prvku, tedy druhu který na naše území migroval z Alp. Jedná se o dekorativní rostlinu, která je poměrně oblíbená mezi skalničkáři.

 


Literatura:

Kovanda M. (1992): Soldanella L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 256–258.

Růžička I. (1968): Rozšíření Arnica montana, Soldanella montana, Leucojum vernum a Calamagrostis villosa na Českomoravské vysočině. – Preslia 40: 200–216.

Zhang L. B. & Kadereit J. W. (2004): Nomenclature of Soldanella L. (Primulaceae). – Taxon 53(3): 741–752.