Sium latifolium - sevlák potoční

23. 8. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Sium latifolium L. - sevlák potoční

Syn.: Sium lancifolium Schrank; Sium longifolium J. et C. Presl

Čeleď: Apiaceae - miříkovité

Status: C2

 

Popis: Sevlák potoční je statná bylina, dorůstající až 1,5 m výšky, s hranatou, rýhovanou lodyhou. Mezi nejjistější determinační znak patří dvojí typ listů - submerzní dlouze řapíkaté listy, které má tento druh na jaře a emerzní listy, které jsou lichozpeřené, s pochvovitě rozšířeným řapíkem, podlouhlými lístky, přisedlými, na okrajích výrazně pilovitými.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, jehož areál zaujímá S, střední, JZ až JV Evropu dále na východ až k jezeru Bajkal.

 

V České republice je poměrně hojně rozšířen v úvalech velkých řek (Labe, Morava), jinde vzácnější v teplejších oblastech, ve Slezsku velmi vzácně, v Českém krasu a jihomoravských pahorkatinách chybí úplně.

 

Ekologie: Tento druh je vázaný na břehy stojatých či mírně tekoucích vod, často ve světlých lužních lesích, na živiny bohatých až humózních půdách. Nevadí mu zaplavování poměrně vysokým sloupcem vodní hladiny. V ČR je vázán n nížinné až mírně pahorkatinné polohy max. do 400 m n. m. Je uváděn jako diagnostický druh rákosin sv. Phragmition communis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, kvetoucí v červenci až srpnu.

 

Ohrožení a ochrana: Mokřadní biotopy jsou dnes považovány za jedny z nejohroženějších, proto potenciální nebezpečí spočívá právě v mizení, devastaci těchto biotopů podél velkých českých řek. Druh není chráněný zákonem, v Černém a červeném seznamu je vedený jako silně ohrožený. Jeho lokality jsou chráněny územně například v rámci CHKO Litovelské Pomoraví.

 

   

 

Literatura:

 

Hrouda L. (1997): Sium L. – sevlák. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 332–334, Academia, Praha.