Sisyphus schaefferi - chrobák vrubounovitý

15. 10. 2008 vytvořil Filip Trnka

Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) - chrobák vrubounovitý

 Syn.: Copris arachnoides Geoffroy, 1785; Scarabaeus longipes Scopoli, 1763; Sisyphus laevicollis Mulsant, 1842; Sisyphus minutus Seabra, 1907; Sisyphus subemarginatus Mulsant, 1842; Sisyphus subinermis Mulsant, 1842; Sisyphus tauscheri Fischer, 1823; výkalník vrubounovitý

 Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

 Status: O, EN

 

Popis: Velikost 6,5 až 12 mm, černé oválné tělo (často je celý zašpiněn od hlíny a trusu). Směrem k zadečku se tělo zužuje. Štít je k poměru zbytku těla velký, dosahuje téměř velikosti krovek. Krovky jsou rýhované. Hlava má lopatkovitý tvar a je několikrát vykrojená. Obzvláště zadní nohy jsou nápadně dlouhé, přední nohy trnité. Nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Převážně jižní Evropa, Kavkaz až Čína.

 

V ČR má nejsevernější hranici svého rozšíření, nejhojněji se vyskytuje na jižní Moravě,  ale též se s ním můžeme setkat v CHKO Český kras nebo CHKO České středohoří, také byl pozorovám na vápencích v okolí Sušice (okres Klatovy). Na jižní Moravě má nejsilnější populaci v Milovickém lese.

 

Biologie a ekologie: Xerotermní, pontomediteránní druh, který najdeme od května do pozdního léta na stepních lokalitách. Často na písčitých půdách nebo vápencových podkladech. Dobře létá a  tvoří si nory do kterých imaga dopravují kuličku z trusu, poté do nich samička klade vajíčka. Larvy se živí trusem z již zmíněné kuličky. Několikrát jsem několik imag nalezl pod uhynulým zajícem polním.

 

Ohrožení a ochrana: Jediný zástupce rodu Sisyphus u nás, tak i v Evropě. Většina druhů žije v ethiopské oblasti. Ohrožení spočívá především ve zničení nebo zarůstání vhodných lokalit, ale u nás se mu vcelku daří. Výskyt je často spjat s územně chráněnými lokalitami, kde druh velmi dobře prosperuje. U nás chráněný zákonem jako ohrožený.

 

Taxonomická poznámka: V jižní Evropě poddruh Sisyphus schaefferi boschniaki, ten se u nás ale nevyskytuje, u nás nominátní poddruh Sisyphus schaefferi schaefferi.

 

sisyphus_schaefferi5 sisyphus_schaefferi6