Seseli osseum - sesel sivý

14. 7. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Seseli osseum Crantz – sesel sivý

Syn.: Seseli elatum subsp. osseum (Crantz) P.W. Ball; S. devenyense Simk.; S. beckii Seefried

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s přímým, vřetenovitým, bělavým, v horní části čupřinatým kořenem. Lodyha přímá, oblá, ojíněná, v dolní části řídce olistěná, od třetiny rozkladitě větvená, téměř bezlistá, vysoká až 150 cm. Dolní listy nahloučené v růžici, dlouze řapíkaté, sivozeleně ojíněné, 2– 4krát zpeřené, do prostoru uspořádané; řapíky přízemních listů svrchu oblé nebo ploché. Okolíky koncové, stopky okolíčků stejně dlouhé, oblé; obal chybí. Dvounažky šedohnědé, v mládí pomoučené, pak lysé.

 

Možná záměna: Z dalších sivozeleně ojíněných seselů je třeba dbát na záměny se seselem pestrým (Seseli pallasii), který má řapíky přízemních listů žlábkovité, listové úkrojky velmi tenké, pod 1 mm široké, okolíčky vyrůstající na nestejně dlouhých stopkách a plody různo barevně zbarvené.

 

Rozšíření: Druh spadá do komplexu Seseli elatum, který má rozsáhlejší areál táhnoucí se od Španělska po Rumunsko, přičemž S. osseum je rozšířeno zejména v panonské oblasti střední a jv. Evropy.

 

V České republice se těžiště rozšíření nachází v teplých oblastech sz. a stř. Čech a na jižní Moravě, v kaňonovitých údolích větších řek proniká do středních poloh mezofytika.

 

Ekologie: Druh skal, kamenitých a výslunných strání, rovněž roste na písčinách. Preferuje místa s mělkým půdním krytem, se skeletovitým charakterem, skalní štěrbiny, vesměs na bazických horninách a vyvřelinách. Světlomilný druh preferující stanoviště s jižní expozicí. Je součástí několika typů vegetace, např. hercynské skalní vegetace s kostřavou sivou sv. Alysso-Festucion pallentis.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem v období vrcholného léta.

 

Ochrana a ohrožení: Sesel sivý není řazen mezi zvláště chráněné druhy. V Červeném seznamu patří mezi druhy méně ohrožené (LC). Vyskytuje se na vyhraněných biotopech, které často podléhají územní ochraně.

 

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (1997): Seseli L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 354–360.