Seseli hippomarathrum - sesel fenyklový

25. 8. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Seseli hippomarathrum Jacq. – sesel fenyklový

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: NT

 

Popis: Sivozelená bylina s vícehlavým, čupřinatým oddenkem. Lodyha vystoupavá až přímá, tuhá, oblá, lysá, chudě olistěná, větvená v horní polovině, obvykle 15–60 cm dlouhá. Dolní listy řapíkaté, 2–3krát zpeřené, s úkrojky úzce čárkovitými, náhle zúženými v osinkatou špičku. Okolíky koncové, malé, složené obvykle ze 4–12 okolíčků; listeny obalíčků srostlé v miskovitý útvar. Korunní lístky bílé; čnělky za květu přímé, delší než stylopodium. Dvounažky do zralosti kratičce pýřité; merikarpia s vyniklými pěti žebry.

 

Možná záměna: Díky srostlými listenů obalíčků za květu dobře poznatelný druh seselu. Ve sterilním stavu je pro tento druh typický vícehlavý, čupřinatý oddenek.

 

Rozšíření: Druh nevelkého, středo- až východoevropského areálu s ponticko-panonskou tendencí. Areál se rozpíná od jz. Německa po jižní Ukrajinu, ovšem v západní části je tvořen spíše izolovanými arelami.

 

V České republice se vyskytuje ve dvou izolovaných arelách, jednak v české arele zaujímající sz. a stř. Čechy, poté v arele jihomoravské. Lokality jsou fixovány do teplých oblastí, jen v Čechách proniká do chladnějších míst kaňonů Vltavy a Berounky.

 

Ekologie: Sesel je rostlinou výslunných skalnatých strání a výhřevných trávníků. Preferuje mělké a skeletovité, ovšem minerálně bohaté půdy, vesměs na bazických podkladech. Je typickou součástí vegetace suchých trávníku sv. Festucion valesiacae a panonské skalní vegetace sv. Bromo pannonici-Festucion pallescentis. Je živnou rostlinou pro housenky plochušky (Agonopterix selini).

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Sesel fenyklový není řazen mezi druhy zvláště chráněné. V Červeném seznamu patří mezi druhy téměř ohrožené (NT). Je ovšem součástí vzácnějších vegetačních typů, které se vyskytují v nížinách až pahorkatinách našich nejteplejších oblastí. Řada lokalit je chráněna alespoň formou maloplošně chráněných území.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (1997): Seseli L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 354–360.