Scorzonera humilis - hadí mord nízký

25. 7. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Scorzonera humilis L. – hadí mord nízký

Syn.: Scorzonera plantaginea Gaudin

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s tlustým černým kořenem, s oddenkem bez čupřiny. Lodyha obvykle jediná, do 50 cm dlouhá, na bázi a pod úbory pavučinatě vlnatá. Přízemní a dolní listy ploché, obvejčité, na bázi zúžené v řapík; střední a horní listy šupinovité. Úbory velké, stopkaté, v počtu 1-3; liguly citrónově žluté, 2krát delší než zákrov. Nažky světle hnědé, s chmýrem delším než nažka.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh, kterému je v naší květeně podobný snad jen kriticky ohrožený hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora), který je celý lysý a má drobné úbory. Rovněž se oba druhy liší ekologicky.

 

Rozšíření: Evropský druh s areálem na sever zasahujícím po střední Skandinávii, na jih po Rumunsko.

 

V České republice se vyskytuje zejména v mezofytiku avšak s přesahem do nižších i vyšších poloh. Souvisle roste v jz. a v jižních Čechách a na Vysočině, jinde velmi roztroušeně nebo zcela chybí. Na Moravě roste mnohem vzácněji než v Čechách.

 

Ekologie: Roste na vlhkých bezkolencových loukách a pastvinách, ve světlých lesích, v subalpínských karech. Preferuje vlhké, nevápnité půdy a obvykle osluněná nebo polostinná stanoviště.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Hadí mord nízký nepatří mezi zvláště chráněné druhy, ale v Červeném seznamu je řazen mezi druhy méně ohrožené (LC). Vlivem změn v hospodaření a přímých destrukcí biotopů z řady lokalit ustoupil a tento trend je patrný v řadě oblastí Evropy.

 

 

Literatura:


Colling G. et al. (2002): Population structure and establishment of the threatened long-lived perennial Scorzonera humilis in relation to environment. – Jour. of Appl. Ecol., 39: 310-320.

 

Grulich V. (2004): Scorzonera L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 724-729.