Scorzonera cana - hadí mord šedý

20. 2. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Scorzonera cana (C. A. Mey.) Griseb. – hadí mord šedý

Syn.: Podospermum canum C. A. Meyer

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: NT

 

Popis: Rostlina s krátce válcovitým, vícehlavým, čupřinatým oddenkem, téměř bez kořenů, vytvářejícím květonosné a vedlejší sterilní listové výhony. Lodyhy krátce vystoupavé až přímé, řídce větvené. Listy nápadně peřenosečné v úzké úkrojky, lysé, zelené nebo zelenošedé. Úbory obvykle v počtu 1 – 3, světle žluté; zákrovní listeny střechovitě se kryjící, bylinné, zelené, na okraji s úzkým blanitým lemem. Jazykovité květy s ligulou na líci světle žlutou, na rubu načervenalou. Nažky podlouhlé, žebernaté, se špinavě bílým chmýrem.

 

Možná záměna: Na našem území lze zaměnit s blízce příbuzným hadím mordem dřípeným (Scorzonera laciniata). Mezi oběma taxony jsou velmi nevyhraněné znaky založené především na životní formě a zbarvení ligul na rubu, kdy h. m. dřípený má liguly oboustranně žluté a nevytváří vícehlavý, čupřinatý oddenek s bočními listovými výhony.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem s centrem rozšíření v jihovýchodní Evropě a v Panonské nížině. Izolované arely leží v Čechách, v Itálii, na Ukrajině a v nižších polohách Kavkazu.

 

V České republice je aktuálně v Čechách považován za vyhynulý druh a roste pouze v planárním a kolinním stupni vzácně, jen místy roztroušeně na jižní Moravě.

 

Ekologie: Hadí mord preferuje sušší, výslunná stanoviště jako jsou trávníky, meze, pastviny a zasolené louky. Objevuje se též na mírně ruderalizovaných stanovištích jako jsou železniční náspy a sečené trávníky podél silnic. Roste na vysýchavých půdách, je tolerantní k jejich zasolení.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými, v Červeném seznamu je řazen mezi druhy téměř ohrožené (NT). V posledních letech je častěji nalézán na ruderalizovaných stanovištích podél dálnic.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2004): Podospermum DC. In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 730–733.

 

Zaika M. A., Kilian N., Jones K., Krinitsina A. A. et al. (2020): Scorzonera sensu lato (Asteraceae, Cichorieae) – taxonomic reassessment in the light of new molecular phylogenetic and carpological analyses. – PhytoKeys, 137: 1–85.